Loại bỏ Avatar từ Quick Reply và Thread Preview

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,827
Được Like
11,118
Loại bỏ Avatar từ Quick Reply và Thread Preview

Để loại bỏ khỏi Thread Preview:

Vào EXTRA.CSS thêm:
Mã:
.previewTooltip .avatar {
display:none;
}

Để loại bỏ khỏi Quick Reply:

Vài template: quick_reply tìm:
Mã:
<xen:include template="message_user_info">
<xen:map from="$visitor" to="$user" />
<xen:set var="$isQuickReply">1</xen:set>
</xen:include>

Thay bằng:
Mã:
<xen:comment>
<xen:include template="message_user_info">
<xen:map from="$visitor" to="$user" />
<xen:set var="$isQuickReply">1</xen:set>
</xen:include>
</xen:comment>

Hoặc thêm đoạn code sau đây sẽ cung cấp cho bạn kết quả tương tự mà không cần phải chỉnh sửa template.

Thêm vào EXTRA.CSS:
Mã:
.thread_view #QuickReply, .conversation_view #QuickReply {margin-left: 0;}
.thread_view .quickReply .messageUserInfo, .conversation_view .quickReply .messageUserInfo  {display: none;}

demo.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom