Help lỗi khi gỡ add-on

AkinaSana

Thượng Đế
Tham gia
04/02/2016
Bài viết
40
Được Like
29
mình bị lỗi Fatal error: Maximum execution time of 120 seconds exceeded in D:\xampp\htdocs\forums\library\Zend\Db\Statement\Mysqli.php on line 208
Untitled.png

khi xóa add-on
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom