Media of the Day/Week/Month - Media của ngày/tuần/tháng 1.1.1

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,667
Được Like
10,931
Media of the Day/Week/Month - Media của ngày/tuần/tháng 1.1.1

Add-on này sẽ chọn ngẫu nhiên một entry thư viện media từ một thể loại có thể nhìn thấy bởi guest visible: Media Gallery của bạn và gửi nó trong một chủ đề mới được tạo ra khi các nhiệm vụ cron theo lịch trình được chạy.

1.png

Add-on có thể được cấu hình để lựa chọn phương tiện truyền thông dựa trên một số lượng tối thiểu là thích, ý kiến, quan điểm, phương tiện truyền thông thời gian đã được đánh giá, xếp hạng trung bình và từ đó loại để lựa chọn phương tiện truyền thông. Tạo chủ đề có thể được cấu hình để bao gồm một tiền tố tiêu đề, chủ đề tiền tố, mà diễn đàn để đăng bài trong đó và thành viên sẽ tạo ra các chủ đề.

Theo mặc định, cron sẽ chạy hàng ngày vào lúc nửa đêm và có thể được điều chỉnh để chạy thường xuyên như bạn muốn. Khi không có lịch sử lựa chọn được giữ, nhiệm vụ cron kỹ thuật có thể chọn hình ảnh cùng một lần nữa trong thời gian tới nó được chạy.

Add-on có thể được cấu hình trong phần tùy chọn của bảng điều khiển XenForo.

2.png

Các cron dự kiến nhiệm vụ có thể được điều chỉnh trong Tools -> Cron Entries. Để kiểm tra xem các addon đang làm việc, tự chạy cron.

3.png

Các cron sẽ chạy thành công ngay cả khi có một lỗi. Vì vậy, nếu không có chủ đề được tạo ra, hãy kiểm tra các bản ghi lỗi máy chủ cho các lỗi. Nếu không có sai sót, tiêu chí lựa chọn có thể là quá hạn chế. Nếu tiền tố thread đang mất tích, nó cần phải sử dụng bởi các diễn đàn, nơi các chủ đề sẽ được đăng.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • addon-Media of the Day-Week-Month 1.1.1.zip
    6 KB · Lượt xem: 5

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,667
Được Like
10,931
Update phiên bản 1.0.1
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,667
Được Like
10,931
Update phiên bản 1.1.1
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom