Help Nhờ các bác giúp đỡ hình ảnh chia sẻ lên các mạng xã hội

sky thanh

Thượng Đế
Tham gia
22/03/2018
Bài viết
63
Được Like
16
Như tiêu đề. Các bác giúp đỡ thay đổi hình ảnh mặc định của XF khi chia sẻ lên các trang mạng xã hội FB... Thanks các bác!
 

f0rest

Thượng Đế
Tham gia
22/04/2015
Bài viết
303
Được Like
192
You can change the default og:image in your:
Admin CP -> Appearance -> Style Properties -> Header and Navigation -> Facebook Open Graph Logo
Or if you wish to choose an image from the page at the time of sharing the link then you need to remove the og:images from this template:
Admin CP -> Appearance -> Templates -> open_graph_meta

PHP:
<xen:if is="{$xenOptions.facebookAppId} OR {$xenOptions.facebookAdmins}">
  <meta property="og:site_name" content="{$xenOptions.boardTitle}" />
  <xen:if is="{$avatar}"><meta property="og:image" content="{$avatar}" /></xen:if>
  <meta property="og:image" content="{xen:helper fullurl, @ogLogoPath, 1}" />
  <meta property="og:type" content="article" />
  <meta property="og:url" content="{xen:raw $url}" />
  <meta property="og:title" content="{xen:raw $title}" />
  <xen:if is="{$xenOptions.facebookAppId}"><meta property="fb:app_id" content="{$xenOptions.facebookAppId}" /></xen:if>
  <xen:if is="{$xenOptions.facebookAdmins}"><meta property="fb:admins" content="{xen:helper implode, {$xenOptions.facebookAdmins}, ','}" /></xen:if>
</xen:if
It should allow you to choose an image when no og:image is defined.
Good luck!
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom