Addon Nodes Icon Tweak - Tinh chỉnh biểu tượng các Node

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Nodes Icon Tweak - Tinh chỉnh biểu tượng các Node 2.3.2

Nodes Icon Tweak cho phép bạn dễ dàng thay đổi các biểu tượng mặc định của các node (đọc, chưa đọc, các trang và liên kết) của bạn.

Bốn loại biểu tượng thay thế có sẵn:
 • Font Awesome
 • Các biểu tượng được tải từ máy chủ của bạn
 • Sprite image URL
 • Custom Font Icons (Fontello.com)
Biểu tượng được hỗ trợ trên các cấp độ category đầu tiên trên forum index cũng như các category cấp n khi Style property "Show sub-forums popup" bị vô hiệu hóa.

Screenshot_1.png

Tính năng:
 • Tùy chọn biểu tượng mỗi node trong admincp
 • Các biểu tượng hiển thị trên admincp trang node list
  • Tùy chọn, có thể bị ngừng hoạt động thông qua các tùy chọn
  • Khả năng thiết lập kích thước biểu tượng cho danh sách node admincp thông qua tùy chọn
 • Hỗ trợ level 1, level 2 và level n các biểu tượng được hiển thị
Tính năng biểu tượng các Node Font Awesome:
 • Khả năng thiết lập kích thước biểu tượng node
 • Khả năng thiết lập màu sắc biểu tượng node
 • Xem trước biểu tượng trực tiếp
 • Biểu tượng Font Awesome lựa chọn trực tiếp từ menu thả xuống
 • Hỗ trợ cho Font Awesome xếp chồng với lớp trên và dưới
 • Hỗ trợ cho Font Awesome chuyển đổi (cả các cấp) : Rotate 90°/180°/270° - Flip horizontally - Flip vertically
 • Hỗ trợ cho Font Awesome động (cả các cấp): Spin - Pulse
Tính năng biểu tượng máy chủ:
 • Khả năng thiết lập kích thước biểu tượng node
 • Tự động thay đổi kích thước của các biểu tượng
 • Xem trước biểu tượng trực tiếp
 • Biểu tượng lựa chọn trực tiếp từ menu thả xuống
Tính năng biểu tượng Sprite:
 • Khả năng thiết lập kích thước biểu tượng node
 • Khả năng thiết lập màu sắc biểu tượng node
 • Xem trước biểu tượng trực tiếp
Tính năng biểu tượng các node Fontello:
 • Chọn bất kỳ biểu tượng trong thư viện Fontello (hàng ngàn biểu tượng có sẵn!)
 • Khả năng thiết lập kích thước biểu tượng node
 • Khả năng thiết lập màu sắc biểu tượng node
 • Xem trước biểu tượng trực tiếp
Category_icon.png Category_icon_2.png FA.png fontello.png Node_tree.png Options.png Server.png sprite.png View_with_level_n_icons.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • Nodes.Icon.Tweak.v2.3.2.zip
  619.5 KB · Lượt xem: 88

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top