Nút xác thực đăng nhập Social Network trên Sidebar

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
15,966
Được Like
12,454
Nút xác thực đăng nhập Social Network trên Sidebar

Vào template Open sidebar_visitor_panel tìm:
Mã:
<xen:include template="ad_sidebar_below_visitor_panel" />


Thêm đoạn code dưới vào trước nó:
Mã:
<xen:include template="sidebar_custom_login_form" />

Tạo một template mới có tên là: sidebar_custom_login_form
Mã:
<xen:if is="!{$visitor.user_id}">
<div class="section">
<div class="secondaryContent">
<h3>Quick Login</h3>
<xen:container var="$hideLoginBar">1</xen:container>
<form action="{xen:link 'login/login'}" method="post" id="pageLogin">
  <xen:if hascontent="true">
    <div class="errorPanel"><span class="errors">
      <xen:contentcheck>{xen:raw $text}</xen:contentcheck>
    </span></div>
  </xen:if>
  <dl class="ctrlUnit">
  
    <dd><label for="ctrl_pageLogin_login">{xen:phrase your_name_or_email_address}:</label></dd>
    <dd><input type="text" name="login" value="{$defaultLogin}" id="ctrl_pageLogin_login" class="textCtrl" /></dd>
  </dl>
<xen:if is="{$xenOptions.registrationSetup.enabled}">
  <dl class="ctrlUnit">
  
    <dd><label for="ctrl_pageLogin_password">{xen:phrase do_you_already_have_account}</label></dd>
    <dd>
      <ul>
        <li><label for="ctrl_pageLogin_not_registered"><input type="radio" name="register" value="1" id="ctrl_pageLogin_not_registered" />
          {xen:phrase no_create_account_now}</label></li>
        <li><label for="ctrl_pageLogin_registered"><input type="radio" name="register" value="0" id="ctrl_pageLogin_registered" checked="checked" class="Disabler" />
          {xen:phrase yes_my_password_is}:</label></li>
        <li id="ctrl_pageLogin_registered_Disabler">
          <input type="password" name="password" class="textCtrl" id="ctrl_pageLogin_password" />     
          <div><label for="ctrl_pageLogin_remember" class="rememberPassword"><input type="checkbox" name="remember" value="1" id="ctrl_pageLogin_remember" /> {xen:phrase stay_logged_in}</label></div>
        </li>
      </ul>
    </dd>
  </dl>
<xen:else />
  <dl class="ctrlUnit">
    <dt><label for="ctrl_pageLogin_password">{xen:phrase password}:</label></dt>
    <dd>
      <input type="password" name="password" class="textCtrl" id="ctrl_pageLogin_password" />     
      <div><label for="ctrl_pageLogin_remember" class="rememberPassword"><input type="checkbox" name="remember" value="1" id="ctrl_pageLogin_remember" /> {xen:phrase stay_logged_in}</label></div>
    </dd>
  </dl>
</xen:if>
  <xen:if is="{$captcha}">
    <dl class="ctrlUnit">
      <dt>{xen:phrase verification}:</dt>
      <dd>{xen:raw $captcha}</dd>
    </dl>
  </xen:if>
  <dl class="ctrlUnit submitUnit">
    <dd>
      <input type="submit" class="button primary" value="{xen:phrase log_in}" data-loginPhrase="{xen:phrase log_in}" data-signupPhrase="{xen:phrase sign_up}" />
      <br><a href="{xen:link lost-password}" class="OverlayTrigger OverlayCloser">{xen:phrase forgot_your_password}</a>
    </dd>
  </dl>
  <input type="hidden" name="cookie_check" value="1" />
  <input type="hidden" name="redirect" value="{xen:if $redirect, $redirect, $requestPaths.requestUri}" />
  <input type="hidden" name="_xfToken" value="{$visitor.csrf_token_page}" />
</form>
<script>
  $(function()
  {
    var $button = $('#pageLogin input.button.primary');
    $('#pageLogin input[name="register"]').click(function()
    {
      $button.val(
        $('#pageLogin input[name="register"]:checked').val() == '1'
        ? $button.data('signupPhrase')
        : $button.data('loginPhrase')
      );
    });
  });
</script>
</div></div>
</xen:if>

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 
 • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom