Tutorial 2x Page as portal homepage - Đặt trang bất kỳ như là trang chủ cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Page as portal homepage - Đặt trang bất kỳ như là trang chủ cho XenForo 2

Với XF2 thật đơn giản để thêm Page làm trang chủ cùng với các widget để tạo trang "portal".

Truy cập vào admin.php?nodes/ và nhấp vào Add a Node

Chọn Page tại node type:

Screen Shot 2017-09-17 at 15.11.16.png

Thiết lập node Page và thêm bất kỳ widget nào bạn muốn vào template:

Screen Shot 2017-09-17 at 15.13.17.png

Navigation Section: Home (đặt trang vào tab trang chủ)

Sử dụng:
Mã:
<xf:h1 hidden="true" />

Để ẩn tiêu đề node trang trên trang đó.

Sử dụng điều này ở cuối template để ẩn thanh breadcrumb:
Mã:
<xf:css>
.p-breadcrumbs {
display:none
}</xf:css>

Sau đó, thêm một và widget đơn giản vào template.

Truy cập vào admin.php?widgets/ để xem bạn có các widget nào:

Screen Shot 2017-09-17 at 15.17.43.png

Bất kỳ trong số đó có thể được thêm vào template (như được hiển thị ở trên) bằng cách sử dụng widget key (mà bạn có thể nhìn thấy ở trên).

Bước cuối cùng là vào admin.php?options/groups/basicBoard/ và thiết lập Page được tạo ở trên làm trang chủ bằng cách sử dụng phần url trang mà bạn đặt ở trên.

Screen Shot 2017-09-17 at 15.19.42.png

Đó là về cơ bản. Bạn có thể tạo thêm các widget và thêm chúng vào trang chủ.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top