Post New Reply From Thread Display - Trả lời bài viết mới từ hiển thị chủ đề

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Post New Reply From Thread Display - Trả lời bài viết mới từ hiển thị chủ đề

Đây là một mã đơn giản cho các thành viên những người không muốn phải nhấp vào bên trong một thread để trả lời một chủ đề. Sự tiện lợi gia tăng của sửa đổi này là nó cũng cho thấy trong block XenPorta RecentThreads để các thành viên có thể trả lời từ trang chủ của bạn. Bỏ qua liên kết 'Edit'. Điều đó chỉ cho thấy nếu bạn đang đăng nhập như là moderator và admintrator.

Trong template thread_list_item.

Bên dưới <div class="controls faint">

Thay
Mã:
<xen:if is="{$thread.canEditThread}"><a href="{xen:link 'threads/list-item-edit', $thread}" class="EditControl">{xen:phrase edit}</a></xen:if>

Bằng:
Mã:
<a href="{xen:link 'threads/reply', $thread}">Reply</a>
                    <xen:if is="{$thread.canEditThread}"> or <a href="{xen:link 'threads/list-item-edit', $thread}" class="EditControl">{xen:phrase edit}</a></xen:if>

reply button.jpg

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top