Post New Reply From Thread Display - Trả lời bài viết mới từ hiển thị chủ đề

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Post New Reply From Thread Display - Trả lời bài viết mới từ hiển thị chủ đề

Đây là một mã đơn giản cho các thành viên những người không muốn phải nhấp vào bên trong một thread để trả lời một chủ đề. Sự tiện lợi gia tăng của sửa đổi này là nó cũng cho thấy trong block XenPorta RecentThreads để các thành viên có thể trả lời từ trang chủ của bạn. Bỏ qua liên kết 'Edit'. Điều đó chỉ cho thấy nếu bạn đang đăng nhập như là moderator và admintrator.

Trong template thread_list_item.

Bên dưới <div class="controls faint">

Thay
Mã:
<xen:if is="{$thread.canEditThread}"><a href="{xen:link 'threads/list-item-edit', $thread}" class="EditControl">{xen:phrase edit}</a></xen:if>

Bằng:
Mã:
<a href="{xen:link 'threads/reply', $thread}">Reply</a>
                    <xen:if is="{$thread.canEditThread}"> or <a href="{xen:link 'threads/list-item-edit', $thread}" class="EditControl">{xen:phrase edit}</a></xen:if>

reply button.jpg

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom