Addon Rebuild Likes - Xây dựng lại lượt thích

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Rebuild Likes - Xây dựng lại lượt thích 1.0

Lượt thích được cập nhật lại để xóa các thành viên không còn tồn tại.

Hãy chắc chắn sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn trước khi sử dụng add-on này.

pic001.jpg

Tin nhắn cung cấp khi add-on chạy
Cài đặt:
  1. Tải xuống rebuildlikes_v1.0.zip và giải nén ra.
  2. Upload thư mục library vào máy chủ của bạn ngang với thư mục cài đặt XenForo.
  3. Từ ACP của bạn, hãy đi tới trang "Cài đặt Add-on".
  4. Import tệp addon-RebuildLikes_v1.0.xml.
  5. Nhấp vào nút Cài đặt Add-on.
Cách sử dụng:
  1. Tạo một bản sao lưu cơ sở dữ liệu của bạn.
  2. Thêm 'rebuildlikes' vào cuối URL diễn đàn của bạn.
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • rebuildlikes_v1.0.zip
    3.3 KB · Lượt xem: 14

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom