Addon 2x Remove quote reply in first post only - Xóa trả lời trích dẫn chỉ trong bài viết đầu tiên XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Remove quote reply in first post only - Xóa trả lời trích dẫn chỉ trong bài viết đầu tiên XenForo 2 1.1.2

Xóa trả lời trích dẫn tin nhắn chỉ trong bài viết đầu tiên.

rqr_example.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • BassMan-RemoveQuoteReplyInFirstPost-1.0.0.zip
  16.3 KB · Lượt xem: 8
 • BassMan-RemoveQuoteReplyInFirstPost-1.1.0.zip
  16.2 KB · Lượt xem: 8
 • BassMan-RemoveQuoteReplyInFirstPost-1.1.1.zip
  16.4 KB · Lượt xem: 7
 • BassMan-RemoveQuoteReplyInFirstPost-1.1.2.zip
  16.2 KB · Lượt xem: 15

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top