RSS Feeds - Nguồn cấp dữ liệu RSS 1.0.1c

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
RSS Feeds - Nguồn cấp dữ liệu RSS 1.0.1c

Addon này mở rộng các chức năng RSS của XenForo.

Các nút Global RSS Forum Feed bây giờ sẽ chỉ được hiển thị trên các trang diễn đàn để làm nó rõ ràng cho người dùng những gì các nguồn cấp dữ liệu liên quan đến bạn.

Với Resource Manager được cài đặt, một nút nguồn cấp dữ liệu cũng sẽ xuất hiện trên các trang quản lý tài nguyên, cung cấp nguồn cấp dữ liệu cho nguồn tài nguyên của trang web.

Nếu bạn có cài đặt Resource Managers, một nguồn cấp dữ liệu khác nhau sẽ được cung cấp cho mỗi trường hợp Resource Manager.
 

Đính kèm

  • addon-RssFeeds-1.0.1c.1428049130.zip
    35.4 KB · Lượt xem: 10

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top