Help Sao lại không hiện màu ở ngoài forum với trong bài viết vậy

QuangAnh

Corporal
upload_2020-4-4_2-47-5.png

Thường thì ở chỗ Thread trong 1 bài viết nó sẽ hiện ra màu Rank người đăng bài và người trả lời v.v. , nhưng mình lại k hiện ?, phải ấn vô bài viết đó nó mới hiện, không ấn vô là nó ko hiện ra màu rank? help với m.n
Demo : forum.gtavn.vn
upload_2020-4-4_2-47-44.png
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top