Other Script twitch để hiển thị thành viên là online/offline

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,629
Được Like
10,886
Script twitch để hiển thị thành viên là online/offline

Script đơn giản này sẽ cho phép bạn biết nếu thành viên đang trực tuyến .... và được đặt trong khu vực postbit.

preview.png

Cài đặt:
Tải lên nội dung của zip lên thư mục gốc cài đặt Xenforo

Chỉnh sửa template message_user_info
Tìm:
Mã:
<xen:if is="@messageShowTrophyPoints AND {$user.user_id} AND {$xenOptions.enableTrophies}">
          <dl class="pairsJustified">
            <dt>{xen:phrase trophy_points}:</dt>
            <dd><a href="{xen:link 'members/trophies', $user}" class="OverlayTrigger concealed">{xen:number $user.trophy_points}</a></dd>
          </dl>
        </xen:if>

Thêm đoạn code dưới đây vào sau:
Mã:
<!-- stream status -->
<xen:if is="{$user.customFields.Field_Id}"><div style="color:darkorange; font-weight: bold; float:left;">Stream:<img src="http://www.yoursite.com/status/twitch.php?stream={$user.customFields.Field_Id}" class="Tooltip" title="What ever you want it to say when hovering over image"/></div></xen:if>
<!-- end stream status -->

Field_Id = là lĩnh vực tương ứng với các lĩnh vực tùy chỉnh hồ sơ bạn sử dụng cho twitch.

Bạn có thể tạo kiểu để bạn chọn. Thêm một vài hình ảnh khác nhau để sử dụng cho online/offline. Theo mặc định script là offline.png và online.png. Hoặc bạn có thể tạo ra hình ảnh online/offline của riêng bạn và cũng chỉnh sửa thông điệp của riêng bạn trong "Title"

Điều này sẽ chỉ hiển thị nếu các thành viên nhập twitch username.

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • status.zip
  9.5 KB · Lượt xem: 5

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom