Search and Export - Tìm kiếm và Xuất khẩu 1.2.1a

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,667
Được Like
10,931
Search and Export - Tìm kiếm và Xuất khẩu 1.2.1a

Add-on này cho biết thêm khả năng cho người sử dụng với sự cho phép của các 'kết quả xuất khẩu tìm kiếm' để xem kết quả tìm kiếm được mở rộng trong các hình thức của một bảng và xuất khẩu kết quả tìm kiếm như là một tập tin CSV.

Add-on này tương thích với tất cả các add-on bổ sung thêm các loại nội dung tìm kiếm (ví dụ, Resource Manager, User Search và Conversation Search ).

Ngoài ra, add-on này có khả năng ghi đè lên số lượng tối đa của kết quả tìm kiếm cho xuất khẩu để đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu được xuất khẩu.

Nó có thể xác định các lĩnh vực được xuất khẩu bằng cách nhập tên của các trường trong các tùy chọn cho add-on này. Nó cũng có thể tạo ra Search Export Profiles, cho phép bạn thiết lập các nhóm khác nhau của các lĩnh vực mà bạn có thể muốn xuất khẩu với nhau.

1.png


2.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • addon-SearchAndExport-1.2.1a.1420446611.zip
    54.5 KB · Lượt xem: 7

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom