Simple Banned - Banned đơn giản 1.0.1

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,814
Được Like
11,108
Simple Banned - Banned đơn giản 1.0.1

Đây là một add-on đơn giản mà sẽ thay đổi container trang cho người sử dụng bị cấm (cho dù tài khoản của họ bị cấm hoặc IP của họ bị cấm) đến một trang rất gọn nhẹ.

1.png

Thực tế tất cả mọi thứ được lột ra, chỉ với những khung nhìn, tiêu đề và các thông báo lỗi cấm còn lại.

Nếu bạn muốn xem làm thế nào nó cảm thấy là phải bị màn hình hiển thị rất nhỏ gọn này, đăng nhập vào XenForo Add-On Development với các chi tiết sau đây:

Banned User
bannedUser*

(Bạn sẽ phải xóa session cookie [xfliam_session] để đăng xuất - XenForo: không cho phép người dùng bị cấm đăng xuất 'đối với một số lý do ...)

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • Simple Banned 1.0.1.zip
    3 KB · Lượt xem: 10

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom