Spam Cleaner Everywhere! 1.0.2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,061
Được Like
10,175
Đây là add-on rất đơn giản. Nó chứa một số thay thế template, tất cả đều có thêm một nút "Spam Cleaner" - trong Moderation Queue, và trong Admin Control Panel. Cài đặt rất dễ dàng - không có file cần phải được tải lên. Chỉ cần giải nén ra được file .xml trên máy tính của bạn, và chọn file từ máy tính của bạn khi bạn cài đặt add-on.

Tất cả các nút sử dụng các spam phrase, vì vậy nó hoạt động với các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.

Nút Spam Cleaner được thêm vào Moderation Queue, làm nhanh hơn để ngay lập tức Spam Cleaner một spammer biết đến, đặc biệt là trên điện thoại di động.

moderation_queue_spam.jpg

Một nút được thêm vào trong các khu vực Edit User để ngay lập tức Spam Cleaner và cấm một người sử dụng bạn có thể xem.

rm_spam_cleaner_edit_user.jpg

Nút khác được thêm vào cửa sổ Stop Human Spam log nếu bạn cài đặt khi sử dụng add-on này. Đây là điều thuận lợi để rà soát các mục SHS log và có thể ngay lập tức Spam Cleaner/cấm sử dụng nếu cần thiết.

rm_spam_cleaner_stop_human_spam_log.jpg

Sửa đổi đã được thử nghiệm trên bản XenForo 1.4.5 vì vậy nó phải làm việc với tất cả các phiên bản gần đây của XF.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • addon-RM_SpamCleanerMods.zip
    1 KB · Lượt xem: 22
  • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hosting Giá rẻ

hosting free
hosting free
Top Bottom