Other Staff link in members tab drop-down list - Liên kết Staff trong danh sách thả xuống của tab Member

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,226
Được Like
12,559
Staff link in members tab drop-down list - Liên kết Staff trong danh sách thả xuống của tab Member

Bạn có thể dùng add-on để cài đặt hoặc tự làm thủ công theo hướng dẫn sau đây.

Đến template navigation và tìm đoạn code sau:
Mã:
<xen:hook name="navigation_tabs_members">
 <li><a href="{xen:link members}"><i class="fa fa-star" style="padding-right: 3px;"></i>{xen:phrase notable_members}</a></li>
 <xen:if is="{$xenOptions.enableMemberList}"><li><a href="{xen:link members/list}"><i class="fa fa-group" style="padding-right: 3px;"></i>{xen:phrase registered_members}</a></li></xen:if>
 <li><a href="{xen:link online}"><i class="fa fa-eye" style="padding-right: 3px;"></i>{xen:phrase current_visitors}</a></li>
 <xen:if is="{$xenOptions.enableNewsFeed}"><li><a href="{xen:link recent-activity}"><i class="fa fa-fire" style="padding-right: 3px;"></i>{xen:phrase recent_activity}</a></li></xen:if>
 <xen:if is="{$canViewProfilePosts}"><li><a href="{xen:link find-new/profile-posts}"><i class="fa fa-pencil-square-o" style="padding-right: 3px;"></i>{xen:phrase new_profile_posts}</a></li></xen:if>
 </xen:hook>
 </ul>

Và thêm những điều sau đây trước dòng mã này (Rõ ràng là nó không có được trước dòng mã này)
Mã:
<xen:if is="{$canViewProfilePosts}"><li><a href="{xen:link find-new/profile-posts}">{xen:phrase new_profile_posts}</a></li></xen:if>

Kết quả:
Mã:
<li><a href="{xen:link members}">{xen:phrase notable_members}</a></li>
       <xen:if is="{$xenOptions.enableMemberList}"><li><a href="{xen:link members/list}">{xen:phrase registered_members}</a></li></xen:if>
       <li><a href="{xen:link online}">{xen:phrase current_visitors}</a></li>
       <xen:if is="{$xenOptions.enableNewsFeed}"><li><a href="{xen:link recent-activity}">{xen:phrase recent_activity}</a></li></xen:if>
       <li><a href="{xen:link members, '', 'type=staff'}">Staff Members</a>
       <xen:if is="{$canViewProfilePosts}"><li><a href="{xen:link find-new/profile-posts}">{xen:phrase new_profile_posts}</a></li></xen:if>
</xen:hook>
</ul>

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • Staff Member.zip
  1 KB · Lượt xem: 1

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom