Stats & Charts Bb Codes - BB Code số liệu thống kê và bảng xếp hạng 1.0.2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Stats & Charts Bb Codes - BB Code số liệu thống kê và bảng xếp hạng 1.0.2

KHUYẾN CÁO
 • Bạn cần ít nhất PHP 5.3.x cài đặt addon này. Nó không tương thích với PHP 5.2.x
 • Những Bb Code được thực hiện cho các biên tập viên, không phải cho tất cả các thành viên. Họ cần phải biết một số lệnh
 • Không có dự định để thực hiện TinyMCE User Interfaces
 • Để tìm hiểu làm thế nào để sử dụng, xin vui lòng đọc FAQ
Cài đặt / Cập nhật
 • Đừng như mọi khi, chỉ cần chắc chắn để có addons dưới đây được cài đặt đầu tiên
 • Import Bbm Bb Codes (có sẵn trong thư mục phụ của các kho lưu trữ) bằng cách sử dụng Bbm Bb Codes Manager
Addon cần thiết

Một số hình ảnh:

pie_01.png


pie_02.png


pie_03.png


pie_04.png


pie_05.png


pie_06.png


pie_07.png


pie_08.png


pie_09.png


settings_01.png


settings_02.png


settings_03.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • bar_01.png
  bar_01.png
  7 KB · Lượt xem: 5
 • bar_02.png
  bar_02.png
  4 KB · Lượt xem: 4
 • bar_03.png
  bar_03.png
  5.9 KB · Lượt xem: 4
 • bar_04.png
  bar_04.png
  7.2 KB · Lượt xem: 4
 • bar_05.png
  bar_05.png
  3.9 KB · Lượt xem: 4
 • bar_06.png
  bar_06.png
  4 KB · Lượt xem: 4
 • bar_07.png
  bar_07.png
  4.3 KB · Lượt xem: 4
 • bar_08.png
  bar_08.png
  5.7 KB · Lượt xem: 4
 • bar_09.png
  bar_09.png
  5.1 KB · Lượt xem: 4
 • bar_10.png
  bar_10.png
  6.1 KB · Lượt xem: 4
 • bar_11.png
  bar_11.png
  9.7 KB · Lượt xem: 4
 • bar_12.png
  bar_12.png
  4.9 KB · Lượt xem: 4
 • bar_13.png
  bar_13.png
  10 KB · Lượt xem: 4
 • bar_14.png
  bar_14.png
  8.6 KB · Lượt xem: 4
 • bar_15.png
  bar_15.png
  6.5 KB · Lượt xem: 4
 • bar_16.png
  bar_16.png
  9.4 KB · Lượt xem: 4
 • bar_17.png
  bar_17.png
  11.5 KB · Lượt xem: 4
 • bar_18.png
  bar_18.png
  9.1 KB · Lượt xem: 4
 • bar_19.png
  bar_19.png
  7 KB · Lượt xem: 4
 • bar_20.png
  bar_20.png
  7.6 KB · Lượt xem: 4
 • bar_21.png
  bar_21.png
  6.1 KB · Lượt xem: 4
 • bar_22.png
  bar_22.png
  5.7 KB · Lượt xem: 4
 • bar_23.png
  bar_23.png
  5.4 KB · Lượt xem: 4
 • bar_24.png
  bar_24.png
  6.3 KB · Lượt xem: 4
 • bar_25.png
  bar_25.png
  6.7 KB · Lượt xem: 4
 • bar_26.png
  bar_26.png
  6.8 KB · Lượt xem: 4
 • bar_27.png
  bar_27.png
  7.1 KB · Lượt xem: 5
 • bar_28.png
  bar_28.png
  5 KB · Lượt xem: 4
 • bar_29.png
  bar_29.png
  10.5 KB · Lượt xem: 4
 • bar_30.png
  bar_30.png
  8.4 KB · Lượt xem: 4
 • bar_31.png
  bar_31.png
  7.1 KB · Lượt xem: 4
 • bar_32.png
  bar_32.png
  5.1 KB · Lượt xem: 4
 • bar_33.png
  bar_33.png
  4.6 KB · Lượt xem: 4
 • bar_34.png
  bar_34.png
  4.7 KB · Lượt xem: 4
 • bar_35.png
  bar_35.png
  4.7 KB · Lượt xem: 4
 • bar_36.png
  bar_36.png
  4 KB · Lượt xem: 4
 • bar_37.png
  bar_37.png
  4.5 KB · Lượt xem: 4
 • bar_38.png
  bar_38.png
  8.4 KB · Lượt xem: 4
 • bar_39.png
  bar_39.png
  8.2 KB · Lượt xem: 4
 • bar_40.png
  bar_40.png
  8 KB · Lượt xem: 4
 • bar_41.png
  bar_41.png
  4.2 KB · Lượt xem: 4
 • bar_42.png
  bar_42.png
  5.3 KB · Lượt xem: 4
 • bar_43.png
  bar_43.png
  4.7 KB · Lượt xem: 4
 • bar_44.png
  bar_44.png
  5.3 KB · Lượt xem: 4
 • bar_45.png
  bar_45.png
  5.3 KB · Lượt xem: 4
 • bar_46.png
  bar_46.png
  5.5 KB · Lượt xem: 4
 • bar_47.png
  bar_47.png
  5 KB · Lượt xem: 4
 • bar_48.png
  bar_48.png
  5 KB · Lượt xem: 4
 • bar_49.png
  bar_49.png
  5.6 KB · Lượt xem: 4
 • bar_50.png
  bar_50.png
  4.8 KB · Lượt xem: 4
 • bar_51.png
  bar_51.png
  5.2 KB · Lượt xem: 4
 • bar_52.png
  bar_52.png
  5.7 KB · Lượt xem: 4
 • bar_53.png
  bar_53.png
  9.1 KB · Lượt xem: 4
 • bar_54.png
  bar_54.png
  9 KB · Lượt xem: 4
 • bar_55.png
  bar_55.png
  6.1 KB · Lượt xem: 4
 • Bbm_Stats 1.0.2.zip
  915.7 KB · Lượt xem: 10
 • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top