Hướng dẫn Sử dụng PHP & MySQL để tạo Mailing list

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Sử dụng PHP & MySQL để tạo Mailing list

Bài viết lần này chúng ta sẽ biết được cách tạo ra một Mailing List bằng PHP và MySQL. Bạn sẽ học được cách tạo bảng trong SQL Console, liên kết với CSDL bằng PHP và thực hiện một phần của CRUD (Create Read Update Delete).

Những chức năng cơ bản mà chúng ta sẽ làm là kiểm tra email có hợp lệ, chèn email và tên của người dùng vào CSDL, truy xuất CSDL để xác định email có tồn tại trong CSDL hay không và xóa email nếu người dùng yêu cầu. Cuối cùng sẽ là chức năng gửi email đến tất cả người đăng ký trong danh sách.

Chú ý: Đây chỉ là bài để bạn thực hành với PHP và MySQL và không nên sử dụng trong Project thật vì những lý do bảo mật.

Download định dạng .mp4 chất lượng cao:Phần 1, Phần 2, Phần 3

Phần 1: Đăng ký email vào CSDL

Phần 2: Xóa email, tái cơ cấu mã

Phần 3: Gửi email đến danh sách trong CSDL

Logic của đoạn mã bằng hình

exibit.jpg

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: izwebz.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top