Help Sửa lỗi Google discussion forum structured data schema.

LCB

Super Moderator
Tham gia
19/06/2024
Bài viết
5
Được Like
2
Đây là cách tôi giải quyết các lỗi đánh dấu với bản cập nhật mới nhất của Google như đã đề cập ở đây: https://xenforo.com/community/threads/markup-improvements-for-google.213088/

chỉnh sửa mẫu: post_macros

tìm đoạn

HTML:
<xf:if is="$includeMicrodata">
 <meta itemprop="parentItem" itemscope itemid="{{ link('canonical:threads', $thread) }}" />
</xf:if>

thay bằng

HTML:
  <xf:if is="$includeMicrodata">
    <meta itemprop="parentItem" itemscope itemid="{{ link('canonical:threads', $thread) }}" />
    <div itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person">
      <meta itemprop="name" content="{{ $post.User.username ?: $post.username }}" />
      <meta itemprop="url" content="{{ link('canonical:members', $post.User) }}" />
    </div>
    <meta itemprop="text" content="{{ $post.message }}" />
    <meta itemprop="url" content="{{ link('canonical:posts', $post) }}" />
    <meta itemprop="name" content="Post by {{ $post.User.username ?: $post.username }}" />
  </xf:if>

1718802266673.png1718802278651.png1718802298206.png


MentaL - Xenforo.com​
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom