Addon 2x SVG Template - Hỗ trợ lưu trữ SVG dưới dạng template cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,411
Được Like
12,633
SVG Template - Hỗ trợ lưu trữ SVG dưới dạng template cho XenForo 2 2.0.3

Tùy thuộc vào cấu hình, add-on này yêu cầu hỗ trợ rewrite URL trên máy chủ web!

Cho phép hình ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) được lưu trữ dưới dạng template. Điều này tạo ra một tập tin svg.php mới trong thư mục gốc XF.

Để tạo liên kết tới template SVG;
Mã:
{{ getSvgUrl('tempate.svg') }}

Dưới Board information, nếu "Use Full Friendly URLs" (useFriendlyUrls) được thiết lập thì URL được tạo là:
Mã:
/data/svg/<style_id>/<langauge_id>/<style_last_modified>/<templateName>.svg

Nếu không thì
Mã:
svg.php?svg=<templateName>&s=<style_id>&l=<langauge_id>&d=<style_last_modified>

Cấu hình Nginx URL rewrite:
Mã:
location ^~ /data/svg/ {
 access_log off;
 rewrite ^/data/svg/([^/]+)/([^/]+)/([^/]+)/([^\.]+).svg$ /svg.php?svg=$4&s=$1&l=$2&d=$3 last;
 return 403;
}

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-SvgTemplate-2.0.0.zip
  13.4 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-SvgTemplate-2.0.1.zip
  13.4 KB · Lượt xem: 4
 • addon-Xon-SvgTemplate-2.0.2.zip
  14.6 KB · Lượt xem: 5
 • addon-Xon-SvgTemplate-2.0.3.zip
  14.5 KB · Lượt xem: 6

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,411
Được Like
12,633
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,411
Được Like
12,633
Update phiên bản 2.0.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,411
Được Like
12,633
Update phiên bản 2.0.3
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom