Addon 2x [TC] Component Library - Thư viện thành phần cho XenForo 2 1.0.2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
[TC] Component Library - Thư viện thành phần cho XenForo 2 1.0.2

Một tập hợp các thành phần có thể được sử dụng bởi các add-on khác.

Danh sách các thành phần và ví dụ sử dụng:
  • FA-Picker
  • AJAX filter
  • Infinite scroll
  • Select2
  • Pluralization
  • CSS

Sử dụng các thành phần trong phần add-on riêng
Bạn có thể sử dụng các thành phần của add-on này bằng cách chỉ định nó làm phần phụ thuộc. Sao chép các thành phần mà không có thỏa thuận với các nhà phát triển là không thể chấp nhận được.

Tập hợp các thành phần sẽ mở rộng khi các ý tưởng xuất hiện. Đề xuất được hoan nghênh.

FA-Picker.pngSelect2.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • [TC] Component Library 1.0.2.zip
    204.4 KB · Lượt xem: 7

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top