Hướng dẫn Thêm nút "Report" vào Membercards

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,207
Được Like
12,547
Thêm nút "Report" vào Membercards

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm nút "Report" vào Membercard của người dùng. Cách làm như sau:

Vào ACP và đến template member_card, tìm:
Mã:
<xen:hook name="member_card_links">
<a href="{xen:link members, $user}">{xen:phrase profile_page}</a>

<xen:if is="{$visitor.user_id} AND {$user.user_id} != {$visitor.user_id}">

<xen:if is="{$canStartConversation}"><a href="{xen:link conversations/add, '', 'to={$user.username}'}">{xen:phrase start_conversation}</a></xen:if>

<xen:follow user="$user" class="Tooltip" />

<xen:if is="{xen:helper isIgnored, $user.user_id}"><a href="{xen:link members/unignore, $user}" class="FollowLink">{xen:phrase unignore}</a><xen:elseif is="{$canIgnore}" /><a href="{xen:link members/ignore, $user}" class="FollowLink">{xen:phrase ignore}</a></xen:if>

</xen:if>

</xen:hook>

Thêm vào phía trên </xen:if> đoạn code sau:
Mã:
<a class="OverlayTrigger" href="{xen:link members/report, $user}">{xen:phrase Report}</a>

Kết quả:

Mã:
<xen:hook name="member_card_links">
<a href="{xen:link members, $user}">{xen:phrase profile_page}</a>

<xen:if is="{$visitor.user_id} AND {$user.user_id} != {$visitor.user_id}">

<xen:if is="{$canStartConversation}"><a href="{xen:link conversations/add, '', 'to={$user.username}'}">{xen:phrase start_conversation}</a></xen:if>

<xen:follow user="$user" class="Tooltip" />

<xen:if is="{xen:helper isIgnored, $user.user_id}"><a href="{xen:link members/unignore, $user}" class="FollowLink">{xen:phrase unignore}</a><xen:elseif is="{$canIgnore}" /><a href="{xen:link members/ignore, $user}" class="FollowLink">{xen:phrase ignore}</a></xen:if>

<a class="OverlayTrigger" href="{xen:link members/report, $user}">{xen:phrase Report}</a>

</xen:if>

</xen:hook>

554001Screenshot1.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xensupport.fr​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom