Hướng dẫn Thêm nút "Report" vào Membercards

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
Thêm nút "Report" vào Membercards

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm nút "Report" vào Membercard của người dùng. Cách làm như sau:

Vào ACP và đến template member_card, tìm:
Mã:
<xen:hook name="member_card_links">
<a href="{xen:link members, $user}">{xen:phrase profile_page}</a>

<xen:if is="{$visitor.user_id} AND {$user.user_id} != {$visitor.user_id}">

<xen:if is="{$canStartConversation}"><a href="{xen:link conversations/add, '', 'to={$user.username}'}">{xen:phrase start_conversation}</a></xen:if>

<xen:follow user="$user" class="Tooltip" />

<xen:if is="{xen:helper isIgnored, $user.user_id}"><a href="{xen:link members/unignore, $user}" class="FollowLink">{xen:phrase unignore}</a><xen:elseif is="{$canIgnore}" /><a href="{xen:link members/ignore, $user}" class="FollowLink">{xen:phrase ignore}</a></xen:if>

</xen:if>

</xen:hook>

Thêm vào phía trên </xen:if> đoạn code sau:
Mã:
<a class="OverlayTrigger" href="{xen:link members/report, $user}">{xen:phrase Report}</a>

Kết quả:

Mã:
<xen:hook name="member_card_links">
<a href="{xen:link members, $user}">{xen:phrase profile_page}</a>

<xen:if is="{$visitor.user_id} AND {$user.user_id} != {$visitor.user_id}">

<xen:if is="{$canStartConversation}"><a href="{xen:link conversations/add, '', 'to={$user.username}'}">{xen:phrase start_conversation}</a></xen:if>

<xen:follow user="$user" class="Tooltip" />

<xen:if is="{xen:helper isIgnored, $user.user_id}"><a href="{xen:link members/unignore, $user}" class="FollowLink">{xen:phrase unignore}</a><xen:elseif is="{$canIgnore}" /><a href="{xen:link members/ignore, $user}" class="FollowLink">{xen:phrase ignore}</a></xen:if>

<a class="OverlayTrigger" href="{xen:link members/report, $user}">{xen:phrase Report}</a>

</xen:if>

</xen:hook>

554001Screenshot1.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xensupport.fr​
 

Hướng dẫn sử dụng

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom