Addon 2x [tl] Style Permissions - Quyền chọn Style XenForo 2 2.0.2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,667
Được Like
10,935
[tl] Style Permissions - Quyền chọn Style XenForo 2 2.0.2

Hạn chế người dùng sử dụng các style cụ thể.

Add-on này cung cấp một số tiêu chí để giúp bạn.
  • Giới hạn bởi người dùng thuộc về các nhóm người dùng cụ thể
  • Cho phép người dùng cụ thể có thể sử dụng style.
Style phải được chọn "Allow user selection" để hoạt động với add-on này, nếu không tất cả người dùng không thể chọn style này.

Phiên bản XenForo được hỗ trợ:
  • Đối với XenForo 2.0.x -> 2.1.x: Bạn cần sử dụng phiên bản 1.xx của add-on này
  • Đối với XenForo 2.2.x: Bạn cần sử dụng phiên bản 2.xx của add-on này
Screen Shot 2018-03-03 at 12.54.09 PM.png

Chúc các bạn thành công.Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • Truonglv-StylePermissions-2.0.2.zip
    18.2 KB · Lượt xem: 9

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom