Tối ưu tốc độ của xenforo bằng cache

KenLilBoiz

CEO DAWEBZ Chuyên Gia Dịch Vụ Trực Tuyến
Tham gia
05/08/2015
Bài viết
340
Được Like
363
1. Ta tạo folder cache chung thư mục với index , set nó là 777.

2. Sau đó ta vào libary/config.php thêm vào
Mã:
$config['cache']['enabled'] = true; $config['cache']['backend'] = 'File';$config['cache']['backendOptions'] = array('cache_dir' => '/home/xenforo/domains/samp.sharetocdo.com/public_html/cache'); $config['cache']['frontend'] = 'Core';$config['cache']['frontendOptions'] = array('caching' => true, 'automatic_serialization' => true, 'lifetime' => 3600);

CHú ý nhé : '/home/xenforo/domains/samp.sharetocdo.com/public_html/cache -> đây là folder của host các bạn nha , tuyệt đối không để nguyên vậy mà phải chỉnh cho phu hợp nha.

Kết quả : Các query đã tạo thành file giảm tải cho sever load rất nhiều.
Nếu config thành công thì trong folder cache sẽ tự tạo các file đệm . Còn không có thì coi lại nha

Mã:
$config['debug']*=*1;
Sau đó f5 lại forum kéo xuống dưới cùng sẽ thấy nó thống kê ra . ( khuyên các bạn khi test xong xóa đoạn $confing['debug'] đi .
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom