Help Tự code 1 add-ons

Kuuhaku

Private
Mình đang muốn tự code 1 add-ons kiểu chức năng là hiển thị các chủ đề có tiền tố (Thread Prefixes) nhất định
Mình đã tạo các file Model, ControlPublic, Route/Prefix cũng như Templates.
Đây là code file Model:
Mã:
<?php

class Name_Model_Model extends XenForo_Model
{
 
  public function getAllThread($thread)
  {
    return $this->_getDb()->fetchAll("
      SELECT *
      FROM xf_thread
      WHERE node_id = '11' AND (prefix_id = '1' OR prefix_id = '2' OR prefix_id = '3')
      ORDER BY thread_id
      ASC
     
    ");
   
  }
}

Code file ở đường dẫn ControlPublic/file:php
Mã:
?php

class Name_ControllerPublic_Home extends XenForo_ControllerPublic_Abstract
{
  protected function getdata()
  {
    return $this->getModelfromCache('Name_Model_Model');
   
  }
 
  public function actionIndex()
  {
    $thread = '';
 
  
    $abc = array (
      'threadinfo' => $this->getdata()->getAllThread($thread)
      );
   
    return $this->responseView('Name_ViewPublic_Home', 'Name_Home', $abc);
  }
}

còn đây là hiển thị ở template:
Mã:
<a href="{xen:link threads, $thongtin}">{$thongtin.title}</a>
         <br />

Kết quả thu được nó chỉ hiện 1 chủ đề có tiền tố trong khi chuyên mục đó có tận 3,4 chủ đề có tiền tố lận. ai biết lý do sao k ạ chỉ mình với, cảm ơn nhiều ạ
 

Blue

Legend
Thành viên BQT
Bạn nghiên cứu thêm foreach ở template nhé (có rất nhiều template có chữ foreach, search sẽ thấy)
 

Kuuhaku

Private
Bạn nghiên cứu thêm foreach ở template nhé (có rất nhiều template có chữ foreach, search sẽ thấy)
của mình chỉ cần sửa code dùng foreach ở template là xong hả ad, mình có thử dùng r mà bị lỗi nó lặp lại đúng 1 chủ đề nhiều lần.
mình k hiểu rõ cách dùng lắm ad có thể fix dumgf mình code template trên = foreach ví dụ đc k
 
Sửa lần cuối:

Blue

Legend
Thành viên BQT
Bạn tự nghiên cứu mới hiểu được, cái này rất khó hướng dẫn.
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top