Help Tự động căn hỉnh hinh ảnh trên xenforo 2.1.2

Win

MasterCorporal
Tham gia
15/02/2016
Bài viết
378
Được Like
171
Thêm vào css:

Mã:
.template-thread_view .bbWrapper img{
    margin-left: auto;
    margin-right: auto;
    display: block;
}
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom