User Edit Menu in postbit - Menu chỉnh sửa người dùng trong postbit

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,830
Được Like
12,704
User Edit Menu in postbit - Menu chỉnh sửa người dùng trong postbit

Đăng nhập vào Admin Control Panel của bạn
Đến Appearance>Templates>message_user_info
Tìm:
Mã:
<xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" />

Thay bằng:
Mã:
<xen:if is="{$visitor.is_admin}">
  <div class="Popup">
    <span style="display:inline" rel="Menu"><xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" style="display:inline" /></span>
    <div class="Menu JsOnly formPopup">
      <ul class="secondaryContent blockLinksList">
        <li><a style ="cursor: pointer" onClick="window.open('admin.php?users/{$user.user_id}/edit','edit','width=1000,height=850')"><b>Edit User</b></a></li>
        <li><a style ="cursor: pointer" onClick="window.open('admin.php?users/{$user.user_id}/avatar','edit','width=1000,height=650')"><b>Edit Avatar</b></a></li>
        <li><a style ="cursor: pointer" onClick="window.open('admin.php?banning/users/{$user.user_id}/add','ban','width=1000,height=650')"><b>Ban User</b></a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
<xen:else />
  <xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" />
</xen:if>

1.png


2.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Telegram: anhanhxf

Chỉ nhận web nội dung lành mạnh

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
Mút Sofa Không Gian
Top Bottom