User Edit Menu in postbit - Menu chỉnh sửa người dùng trong postbit

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
12,043
Reaction score
7,278
User Edit Menu in postbit - Menu chỉnh sửa người dùng trong postbit

Đăng nhập vào Admin Control Panel của bạn
Đến Appearance>Templates>message_user_info
Tìm:
Mã:
<xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" />
Thay bằng:
Mã:
<xen:if is="{$visitor.is_admin}">
  <div class="Popup">
    <span style="display:inline" rel="Menu"><xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" style="display:inline" /></span>
    <div class="Menu JsOnly formPopup">
      <ul class="secondaryContent blockLinksList">
        <li><a style ="cursor: pointer" onClick="window.open('admin.php?users/{$user.user_id}/edit','edit','width=1000,height=850')"><b>Edit User</b></a></li>
        <li><a style ="cursor: pointer" onClick="window.open('admin.php?users/{$user.user_id}/avatar','edit','width=1000,height=650')"><b>Edit Avatar</b></a></li>
        <li><a style ="cursor: pointer" onClick="window.open('admin.php?banning/users/{$user.user_id}/add','ban','width=1000,height=650')"><b>Ban User</b></a></li>
      </ul>
    </div>
  </div>
<xen:else />
  <xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" />
</xen:if>
1.png


2.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Bình (THB)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096

Skype chat, instant message

Mr. Bình
0981 06 08 08
kinhdoanh@vnxf.vn

Top Bottom