User Group Badges - Phù hiệu nhóm người dùng (mỗi nhóm)

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,410
Được Like
12,632
User Group Badges - Phù hiệu nhóm người dùng (mỗi nhóm)

Xem ảnh:

r42hz3XQMD.png

Thêm vào EXTRA.css:
Mã:
/* Badges */
.badge {
font-size: 10px;
font-weight: bold;
margin: -5px -5px -2px;
text-align: center;
}
.badge li {
position: relative;
}
.badgeAdmin {
background: url('@imagePath/xenforo/badges/admin.png');
height: 30px;
width: 110px;
margin-right: auto;
margin-left: auto;
}
.badgeMod {
background: url('@imagePath/xenforo/badges/mod.png');
height: 30px;
width: 110px;
margin-right: auto;
margin-left: auto;
}
/* End Badges */

Bạn sẽ phải thay đổi địa chỉ URL vị trí của hình ảnh phù hiệu mà bạn muốn, height và width tương đối với kích thước của hình ảnh phù hiệu mà bạn chọn.

Thêm vào message_user_info:
Mã:
<xen:if hascontent="true">
<ul class="badge">
<xen:contentcheck>
<xen:if is="{xen:helper ismemberof, $user, 3}">
<li class="badgeAdmin">
</li>
</xen:if>
<xen:if is="{xen:helper ismemberof, $user, 4}">
<li class="badgeMod">
</li>
</xen:if>
</xen:contentcheck>
</ul>
</xen:if>

Trên hoặc dưới
Mã:
<xen:if is="!{$isQuickReply}">
  <xen:hook name="message_user_info_text" params="{xen:array 'user={$user}', 'isQuickReply={$isQuickReply}'}">
    <h3 class="userText">
      <xen:username user="$user" itemprop="name" rich="true" />
      <xen:if hascontent="true"><em class="userTitle" itemprop="title"><xen:contentcheck>{xen:helper userTitle, $user}</xen:contentcheck></em></xen:if>
      <!-- slot: message_user_info_text -->
    </h3>
  </xen:hook>

Bạn sẽ phải thay đổi $user, 3 và $user, 4 đến bất cứ nhóm bạn muốn hiển thị.

Bây giờ phù hiệu sẽ hiển thị nếu người dùng là moderator hoặc administrator!

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom