Addon 2x User Ignore Limit - Bỏ qua giới hạn người dùng cho XenForo 2

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,646
Được Like
10,906
User Ignore Limit - Bỏ qua giới hạn người dùng cho XenForo 2 2.3.0

Vô hiệu hóa tính năng User Ignore cho phép tính năng bỏ qua sẽ được vô hiệu hóa hoàn toàn cho một usergroup.

Permission mới:
 • User Ignore Limit (mặc định cho người dùng mới đăng ký: -1)
 • Vô hiệu hóa tính năng User Ignore
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • addon-Xon-IgnoreUserLimit-2.0.0.zip
  4.3 KB · Lượt xem: 12
 • addon-Xon-IgnoreUserLimit-2.0.1.zip
  5.4 KB · Lượt xem: 8
 • addon-Xon-IgnoreUserLimit-2.1.0.zip
  11.3 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-IgnoreUserLimit-2.1.1.zip
  21.4 KB · Lượt xem: 7
 • addon-Xon-IgnoreUserLimit-2.1.2.zip
  21.4 KB · Lượt xem: 6
 • addon-Xon-IgnoreUserLimit-2.2.0.zip
  27.4 KB · Lượt xem: 10
 • addon-Xon-IgnoreUserLimit-2.3.0.zip
  13.9 KB · Lượt xem: 10
 • Like
Reactions: THB

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,646
Được Like
10,906
Update phiên bản 2.0.1
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,646
Được Like
10,906
Update phiên bản 2.1.0
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,646
Được Like
10,906
Update phiên bản 2.1.1
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,646
Được Like
10,906
Update phiên bản 2.1.2
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,646
Được Like
10,906
Update phiên bản 2.2.0
 

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,646
Được Like
10,906
Update phiên bản 2.3.0
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom