User/Inbox/Alert Icon Replacement - Thay thế biểu tượng User/Inbox/Alert

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,642
Được Like
10,905
User/Inbox/Alert Icon Replacement - Thay thế biểu tượng User/Inbox/Alert

Template modification đơn giản để thay đổi cách nhìn visitor navigation khách truy cập của bạn.

Trước hết, tôi quyết định sử dụng Font Awesome, chỉ có vẻ như dễ sử dụng như bất cứ điều gì.

Vì vậy, để làm được điều đó, đi đến template PAGE_CONTAINER
Tìm:
Mã:
<head>

Chèn vào sau đoạn code dưới đây:
Mã:
<link href="//netdna.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.5.0/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">

steps.png

Bước 1
Tới template navigation_visitor_tab tìm:
Mã:
<a href="{xen:link conversations}" rel="Menu" class="navLink NoPopupGadget">{xen:phrase inbox}

Thay thế bằng:
Mã:
<a href="{xen:link conversations}" rel="Menu" class="navLink NoPopupGadget"><i class="fa fa-envelope-o fa-lg fa-fw"></i>

Bước 2
Trong cùng template, xuống một vài dòng ...
Tìm:
Mã:
<a href="{xen:link account/alerts}" rel="Menu" class="navLink NoPopupGadget">{xen:phrase alerts}

Thay thế bằng:
Mã:
<a href="{xen:link account/alerts}" rel="Menu" class="navLink NoPopupGadget"><i class="fa fa-flag-o fa-lg fa-fw"></i>

Xem xét cuối cùng của bạn với các cảnh báo và tin nhắn:

Screenshot_5.png

Nếu bạn muốn kiểu cách nhìn khác, với envelope và flag, chỉ cần loại bỏ -o sau mỗi biểu tượng, và bạn sẽ đạt được điều này:

Screenshot_10.png

Cài đặt với hình ảnh

Conversations
Tìm:
Mã:
<a href="{xen:link conversations}" rel="Menu" class="navLink NoPopupGadget">{xen:phrase inbox}

Thay thế bằng:
Mã:
<a href="{xen:link conversations}" rel="Menu" class="navLink NoPopupGadget"><img class="navimg" src="sourceofyourimage.png">

Alerts
Tìm:
Mã:
<a href="{xen:link account/alerts}" rel="Menu" class="navLink NoPopupGadget">{xen:phrase alerts}

Thay thế bằng:
Mã:
<a href="{xen:link account/alerts}" rel="Menu" class="navLink NoPopupGadget"><img class="navimg" src="sourceofyourimage.png">

Bạn có thể phải thêm CSS để điều chỉnh vị trí hoặc tinh chỉnh kích thước hình ảnh của bạn, vì vậy đó là lý do tại sao tôi rời một lớp hình ảnh trong.
Src cũng là "sourceofyourimage", bạn sẽ phải thay đổi điều đó.
Dưới đây là kết quả của điều đó:

Screenshot_1.png

****Addition****

Dưới đây là code nếu bạn muốn loại bỏ tên người dùng.

Screenshot_6.png


Screenshot_2.png

Tìm:
Mã:
<a href="{xen:link account}" class="navLink accountPopup NoPopupGadget" rel="Menu"><strong class="accountUsername">{$visitor.username}</strong>

Thay thế bằng:
Mã:
<a href="{xen:link account}" class="navLink accountPopup NoPopupGadget" rel="Menu"><i class="fa fa-user fa-lg fa-fw"></i>

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom