Help User Name css

Wadd

Private
background-image: linear-gradient(270deg, #d83b3b, #e3ed20, #20ed2d, #2082ed, #cd20ed, #20edbe) !important;

background-size: 1200% 1200% !important;

-webkit-animation: hacobi1102 30s ease infinite !important;

-moz-animation: hacobi1102 30s ease infinite !important;

animation: hacobi1102 30s ease infinite !important;

color: transparent;

-webkit-background-clip: text;

background-clip: text;

font-weight: 900; ,
, cho em hỏi cái code trên là code user name
upload_2019-9-8_8-30-57.png
mà sao e add xong nó không có di chuyển color, mà đứng im
 

Đính kèm

 • upload_2019-9-8_8-30-48.png
  upload_2019-9-8_8-30-48.png
  1.4 KB · Lượt xem: 782

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Đoạn code trên có đoạn hacobi1102

Cái này cần phải có thêm 1 đoạn keyframe thì nó mới chạy được, bạn copy bị thiếu đoạn keyframe nên nó không hoạt động.
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Bạn lấy đoạn code đó ở bài hướng dẫn nào thì trong đó có luôn mà.
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Mã:
@-webkit-keyframes hacobi1102 {
  0% {
    background-position: 0% 50%
  }
  50% {
    background-position: 100% 50%
  }
  100% {
    background-position: 0% 50%
  }
}
@-moz-keyframes hacobi1102 {
  0% {
    background-position: 0% 50%
  }
  50% {
    background-position: 100% 50%
  }
  100% {
    background-position: 0% 50%
  }
}
@keyframes hacobi1102 {
  0% {
    background-position: 0% 50%
  }
  50% {
    background-position: 100% 50%
  }
  100% {
    background-position: 0% 50%
  }
}
 

Wadd

Private
Mã:
@-webkit-keyframes hacobi1102 {
  0% {
    background-position: 0% 50%
  }
  50% {
    background-position: 100% 50%
  }
  100% {
    background-position: 0% 50%
  }
}
@-moz-keyframes hacobi1102 {
  0% {
    background-position: 0% 50%
  }
  50% {
    background-position: 100% 50%
  }
  100% {
    background-position: 0% 50%
  }
}
@keyframes hacobi1102 {
  0% {
    background-position: 0% 50%
  }
  50% {
    background-position: 100% 50%
  }
  100% {
    background-position: 0% 50%
  }
}
Cái này bỏ dưới phần code trên của mình đúng hông
 

Wadd

Private
background-image: linear-gradient(270deg, #d83b3b, #e3ed20, #20ed2d, #2082ed, #cd20ed, #20edbe) !important; background-size: 1200% 1200% !important; -webkit-animation: hacobi1102 30s ease infinite !important; -moz-animation: hacobi1102 30s ease infinite !important; animation: hacobi1102 30s ease infinite !important; color: transparent; -webkit-background-clip: text; background-clip: text; font-weight: 900
@-webkit-keyframes hacobi1102 {
0% {
background-position: 0% 50%
}
50% {
background-position: 100% 50%
}
100% {
background-position: 0% 50%
}
}
@-moz-keyframes hacobi1102 {
0% {
background-position: 0% 50%
}
50% {
background-position: 100% 50%
}
100% {
background-position: 0% 50%
}
}
@keyframes hacobi1102 {
0% {
background-position: 0% 50%
}
50% {
background-position: 100% 50%
}
100% {
background-position: 0% 50%
}
}
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top