Addon 2x What's New Tweak - Tỉnh chỉnh trang What's New của XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
What's New Tweak - Tỉnh chỉnh trang What's New của XenForo 2 2.1.5

XF 2.0 đi kèm với một trang What's New được thiết kế lại. Sau khi nâng cấp lên 2.0, các thành viên diễn đàn thường xuyên gặp sự cố khi sử dụng hệ thống có bộ lọc mới.

Add-on này sẽ thay đổi một số tính năng What's New theo cách thống nhất và dễ hiểu hơn:
 • Thêm nút làm mới vào phần What's New
  Thông thường, người dùng sẽ nhấn nút làm mới trình duyệt. Tuy nhiên, điều này sẽ chỉ làm mới trang What's New được lưu trong bộ nhớ cache. Bằng cách nhấn nút làm mới, trang What's New sẽ được phân phối.
 • Thêm menu "All posts"
  Thao tác này sẽ gọi một trang chứa tất cả các bài đăng mới (đã đọc và chưa đọc).
 • Tự động làm mới/cập nhật trang What's New [tùy chọn]
  Thao tác này sẽ tự động làm mới trang đầu tiên của phần What's New mỗi x giây. Người dùng đang hoạt động sẽ thích tính năng này nếu họ mở một cửa sổ để xem diễn đàn của bạn.
 • Luôn làm nổi bật menu What's New
  Nếu bạn chọn "New Post", xenforo thường sẽ làm nổi bật menu "Forums". Để nhất quán hơn, add-on sẽ hỗ trợ chọn luôn What's New làm nổi bật cho tất cả các mục có liên quan đến nội dung mới. Tương tự với "All new profile posts".
 • Loại bỏ thanh menu thừa (dư thừa?) [Tùy chọn]
  Phần What's New có chứa một thanh menu phụ với các mục giống như menu điều hướng thông thường. Điều này là khó hiểu, do đó bạn có thể tắt nó đi.
Cài đặt trước

Đảm bảo rằng "Use full friendly URLs" được bật, nếu không add-on này sẽ hoạt động không chính xác.

Sau khi cài đặt, bạn nên sửa đổi một số item navigation để làm cho mọi thứ nhất quán hơn:
 1. Vào admin control panel > Setup > Public navigation
 2. Vô hiệu hóa "New posts" dưới phần "Forums".
 3. Vô hiệu hóa "New profile posts" dưới phần "Members".
 4. Sửa đổi phần "What's new", thay đổi liên kết thành: {{ link('whats-new/posts/') }}
  Liên kết "whats-new" về cơ bản giống như "whats-new/posts/" nhưng với bố cục khác. Để làm cho mọi thứ nhất quán hơn, add-on chọn luôn sử dụng "whats-new/posts/" vì đây là cách trình bày bài viết mới tốt nhất.
navigation.png

Nếu bạn chọn "New posts" từ sub-menu, tab What's new vẫn được chọn (thay vì tab Forums).

Bạn cũng thấy nút làm mới đã được thêm vào:

whatsnew1.png

Nếu bạn chọn một trang khác, tính năng làm mới tự động sẽ bị tắt nhưng bạn vẫn có thể làm mới trang theo cách thủ công. Tính năng làm mới tự động chỉ có ý nghĩa đối với trang đầu tiên:

whatsnew2.png

Hiển thị tất cả các bài viết mới, bao gồm cả đọc và chưa đọc, lối tắt này sẽ xóa "bộ lọc chưa đọc":

whatsnew3.png

Ẩn thanh menu dư thừa:

whatsnew5.png

Nếu bạn chọn sub-menu "New profile posts", tab "What's new" sẽ vẫn được chọn:

whatsnew4.png

Admin control panel:

acp.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • MrJinx-WhatsNewTweak-2.0.0.zip
  10.3 KB · Lượt xem: 8
 • MrJinx-WhatsNewTweak-2.0.4 FREE.zip
  18.1 KB · Lượt xem: 5
 • MrJinx-WhatsNewTweak-2.0.5 FREE.zip
  18.2 KB · Lượt xem: 5
 • MrJinx-WhatsNewTweak-2.0.6 FREE.zip
  17.9 KB · Lượt xem: 6
 • MrJinx-WhatsNewTweak-2.0.7 FREE.zip
  15.1 KB · Lượt xem: 10
 • MrJinx-WhatsNewTweak-2.0.9.zip
  18.9 KB · Lượt xem: 9
 • MrJinx-WhatsNewTweak-2.1.0.zip
  19.6 KB · Lượt xem: 13
 • MrJinx-WhatsNewTweak-2.1.1.zip
  19.8 KB · Lượt xem: 6
 • MrJinx-WhatsNewTweak-2.1.2.zip
  19.7 KB · Lượt xem: 7
 • MrJinx-WhatsNewTweak-2.1.3.zip
  15.7 KB · Lượt xem: 5
 • MrJinx-WhatsNewTweak-2.1.4.zip
  15.8 KB · Lượt xem: 8
 • MrJinx-WhatsNewTweak-2.1.5.zip
  16.3 KB · Lượt xem: 13

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top