Addon 2x [XenGenTr] Önek sistemi - Hệ thống tiền tố XenForo 2 1.0.4

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,405
Được Like
12,630
[XenGenTr] Önek sistemi - Hệ thống tiền tố XenForo 2 1.0.4

Với add-on này, cấu trúc xenforo vượt ra ngoài các thiết kế tiền tố và cho phép bạn sử dụng 5 thiết kế tiền tố khác nhau được tích hợp vào add-on.

xengentr onek sistemi ondek duzenle.png


Screenshot_2021-03-07 [XGT] Önek sistem seçenekleri XenForo 2 Test forumu - Yönetici kontrol p...png


Bước 1: Thêm thiết kế tiền tố;
- Adminpc >> Installations >> XF options >> [XGT] Prefix system options

xengentr onek sistemi onen ekle bos.png

Bước 2: Thêm tiền tố;
Adminpc >> Forums >> Thread prefixes >> Add prefix

xengentr onek sistemi onek ekle.png


xengentr onek sistemi onen ekle.png


xengentr onek sistemi onek listesi.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • XenGenTr-XGTOnekSistemi-1_0_4.zip
    53.5 KB · Lượt xem: 65

SpinXO

Private
Tham gia
16/09/2021
Bài viết
2
Được Like
0
Error

Mã:
An exception occurred: [ErrorException] [E_WARNING] Declaration of XenGenTr\XGTOnekSistemi\XF\Template\Templater::fnPrefix($templater, &$escape, $contentType, $prefixId, $format = 'html', $append = NULL) should be compatible with SV\MultiPrefix\XF\Template\Templater::fnPrefix($templater, &$escape, $contentType, $prefixId, $format = 'html', $append = NULL, $appendTrailing = NULL) in src/addons/XenGenTr/XGTOnekSistemi/XF/Template/Templater.php on line 12

XF::handlePhpError() in src/vendor/composer/ClassLoader.php at line 480
include() in src/vendor/composer/ClassLoader.php at line 480
Composer\Autoload\includeFile() in src/vendor/composer/ClassLoader.php at line 346
Composer\Autoload\ClassLoader->loadClass()
spl_autoload_call()
class_exists() in src/XF/Extension.php at line 174
XF\Extension->extendClass() in src/XF/App.php at line 2857
XF\App->extendClass() in src/XF/App.php at line 1812
XF\App->setupTemplaterObject() in src/XF/App.php at line 1374
XF\App->XF\{closure}() in src/XF/Container.php at line 30
XF\Container->offsetGet() in src/XF/App.php at line 3233
XF\App->templater() in src/XF/Admin/App.php at line 99
XF\Admin\App->preRender() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 397
XF\Mvc\Dispatcher->render() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 60
XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 2345
XF\App->run() in src/XF.php at line 512
XF::runApp() in admin.php at line 13
 

SpinXO

Private
Tham gia
16/09/2021
Bài viết
2
Được Like
0
Error

Mã:
An exception occurred: [ErrorException] [E_WARNING] Declaration of XenGenTr\XGTOnekSistemi\XF\Template\Templater::fnPrefix($templater, &$escape, $contentType, $prefixId, $format = 'html', $append = NULL) should be compatible with SV\MultiPrefix\XF\Template\Templater::fnPrefix($templater, &$escape, $contentType, $prefixId, $format = 'html', $append = NULL, $appendTrailing = NULL) in src/addons/XenGenTr/XGTOnekSistemi/XF/Template/Templater.php on line 12

XF::handlePhpError() in src/vendor/composer/ClassLoader.php at line 480
include() in src/vendor/composer/ClassLoader.php at line 480
Composer\Autoload\includeFile() in src/vendor/composer/ClassLoader.php at line 346
Composer\Autoload\ClassLoader->loadClass()
spl_autoload_call()
class_exists() in src/XF/Extension.php at line 174
XF\Extension->extendClass() in src/XF/App.php at line 2857
XF\App->extendClass() in src/XF/App.php at line 1812
XF\App->setupTemplaterObject() in src/XF/App.php at line 1374
XF\App->XF\{closure}() in src/XF/Container.php at line 30
XF\Container->offsetGet() in src/XF/App.php at line 3233
XF\App->templater() in src/XF/Admin/App.php at line 99
XF\Admin\App->preRender() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 397
XF\Mvc\Dispatcher->render() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 60
XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 2345
XF\App->run() in src/XF.php at line 512
XF::runApp() in admin.php at line 13
GELÖST!
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Dịch vụ XenForo của VNXF

Mr. Tuấn

Mobile/Zalo: 0988 488 096

Telegram: bluekpro

Email: [email protected]

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Top Bottom