Addon 2x [XenGenTr] Önek sistemi - Hệ thống tiền tố XenForo 2 1.0.4

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,992
Được Like
11,340
[XenGenTr] Önek sistemi - Hệ thống tiền tố XenForo 2 1.0.4

Với add-on này, cấu trúc xenforo vượt ra ngoài các thiết kế tiền tố và cho phép bạn sử dụng 5 thiết kế tiền tố khác nhau được tích hợp vào add-on.

xengentr onek sistemi ondek duzenle.png


Screenshot_2021-03-07 [XGT] Önek sistem seçenekleri XenForo 2 Test forumu - Yönetici kontrol p...png


Bước 1: Thêm thiết kế tiền tố;
- Adminpc >> Installations >> XF options >> [XGT] Prefix system options

xengentr onek sistemi onen ekle bos.png

Bước 2: Thêm tiền tố;
Adminpc >> Forums >> Thread prefixes >> Add prefix

xengentr onek sistemi onek ekle.png


xengentr onek sistemi onen ekle.png


xengentr onek sistemi onek listesi.png

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

  • XenGenTr-XGTOnekSistemi-1_0_4.zip
    53.5 KB · Lượt xem: 58

SpinXO

Thượng Đế
Tham gia
16/09/2021
Bài viết
2
Được Like
0
Error

Mã:
An exception occurred: [ErrorException] [E_WARNING] Declaration of XenGenTr\XGTOnekSistemi\XF\Template\Templater::fnPrefix($templater, &$escape, $contentType, $prefixId, $format = 'html', $append = NULL) should be compatible with SV\MultiPrefix\XF\Template\Templater::fnPrefix($templater, &$escape, $contentType, $prefixId, $format = 'html', $append = NULL, $appendTrailing = NULL) in src/addons/XenGenTr/XGTOnekSistemi/XF/Template/Templater.php on line 12

XF::handlePhpError() in src/vendor/composer/ClassLoader.php at line 480
include() in src/vendor/composer/ClassLoader.php at line 480
Composer\Autoload\includeFile() in src/vendor/composer/ClassLoader.php at line 346
Composer\Autoload\ClassLoader->loadClass()
spl_autoload_call()
class_exists() in src/XF/Extension.php at line 174
XF\Extension->extendClass() in src/XF/App.php at line 2857
XF\App->extendClass() in src/XF/App.php at line 1812
XF\App->setupTemplaterObject() in src/XF/App.php at line 1374
XF\App->XF\{closure}() in src/XF/Container.php at line 30
XF\Container->offsetGet() in src/XF/App.php at line 3233
XF\App->templater() in src/XF/Admin/App.php at line 99
XF\Admin\App->preRender() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 397
XF\Mvc\Dispatcher->render() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 60
XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 2345
XF\App->run() in src/XF.php at line 512
XF::runApp() in admin.php at line 13
 

SpinXO

Thượng Đế
Tham gia
16/09/2021
Bài viết
2
Được Like
0
Error

Mã:
An exception occurred: [ErrorException] [E_WARNING] Declaration of XenGenTr\XGTOnekSistemi\XF\Template\Templater::fnPrefix($templater, &$escape, $contentType, $prefixId, $format = 'html', $append = NULL) should be compatible with SV\MultiPrefix\XF\Template\Templater::fnPrefix($templater, &$escape, $contentType, $prefixId, $format = 'html', $append = NULL, $appendTrailing = NULL) in src/addons/XenGenTr/XGTOnekSistemi/XF/Template/Templater.php on line 12

XF::handlePhpError() in src/vendor/composer/ClassLoader.php at line 480
include() in src/vendor/composer/ClassLoader.php at line 480
Composer\Autoload\includeFile() in src/vendor/composer/ClassLoader.php at line 346
Composer\Autoload\ClassLoader->loadClass()
spl_autoload_call()
class_exists() in src/XF/Extension.php at line 174
XF\Extension->extendClass() in src/XF/App.php at line 2857
XF\App->extendClass() in src/XF/App.php at line 1812
XF\App->setupTemplaterObject() in src/XF/App.php at line 1374
XF\App->XF\{closure}() in src/XF/Container.php at line 30
XF\Container->offsetGet() in src/XF/App.php at line 3233
XF\App->templater() in src/XF/Admin/App.php at line 99
XF\Admin\App->preRender() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 397
XF\Mvc\Dispatcher->render() in src/XF/Mvc/Dispatcher.php at line 60
XF\Mvc\Dispatcher->run() in src/XF/App.php at line 2345
XF\App->run() in src/XF.php at line 512
XF::runApp() in admin.php at line 13
GELÖST!
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom