Addon XenProduct Manager Categories - Quản lý chuyên mục XenProduct

PVS

Cộng Sự Đặc Biệt
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
14,654
Được Like
10,919
XenProduct Manager Categories - Quản lý chuyên mục XenProduct 2.0.0

Với XenProduct Manager Categories, các chuyên mục cuối cùng cũng đã được đưa đến XenProduct Manager!

Tính năng:
 • Usergroup permissions
 • Block Categories trong sidebar XenProduct Manager
 • Thêm/Chỉnh sửa categories:
  • Title (Tiêu đề)
  • Description (Mô tả)
  • Enable/Disable (Kích hoạt/Vô hiệu hóa)
  • Display order (Thứ tự hiển thị)
 • Sản phẩm được lưu giữ khi loại bỏ các categories
 • Sản phẩm vẫn được hiển thị trong danh sách sản phẩm nếu một categories bị vô hiệu hóa hoặc nếu add-on bị vô hiệu hóa/gỡ cài đặt
Screenshot_1.png Screenshot_3.png Screenshot_4.png Screenshot_5.png Screenshot_6.png Screenshot_7.png Screenshot_8.png Screenshot_9.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: Internet​
 

Đính kèm

 • XenProducts.Categories.v2.0.0.zip
  16.6 KB · Lượt xem: 14
 • Like
Reactions: THB

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS


Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top Bottom