• 4rum phát triển đến tầm này mà khách ol đếm trên đầu ngón tay, mình nghĩ các admin nên chú trọng vào việc SEO hơn nữa
    New profile này cũng vậy, xem ở index thì như là đang nói chuyện với người khác chứ vào xem thông tin cá nhân thì đúng là đang độc thoại =))
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom