vanphu113

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Từ 2016 đến giờ, 7 Năm qua anh em không còn dùng 4rum là mấy!! Anh em giờ làm gì? Có còn ai theo nghề này nữa không ?
    Anh em dạo này online ít quá, cũng không máu như xưa rồi, Mạng xã hội dần dần thay thế hết các diễn đàn, nhớ 1 thời diễn đàn như 1 sân chơi.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top Bottom