ad below post

 1. PVS

  Addon 2x Ad below post - Quảng cáo dưới bài viết cho XenForo 2.2 1.7

  Ad below post - Quảng cáo dưới bài viết cho XenForo 2.2 1.7 Hiển thị quảng cáo bên dưới các bài viết đã chọn. Nhận mã AdSense của bạn: Đăng nhập vào tài khoản Google AdSense của bạn. Nhấp vào Ads. Nhấp vào Ad units. Nhấp vào By ad unit. Nhấp vào Display ads. Đặt tên cho đơn vị quảng cáo của...
 2. PVS

  Addon 2x Ad below post - Quảng cáo dưới bài viết cho XenForo 2.2 1.6

  Ad below post - Quảng cáo dưới bài viết cho XenForo 2.2 1.6 Hiển thị quảng cáo bên dưới các bài viết đã chọn. Tạo code AdSense Code AdSense đầu tiên: Nhấp vào Ads Nhấp vào By ad unit Nhấp vào Display ads Đặt tên cho đơn vị quảng cáo của bạn: fixed 728x90 Nhấp vào Responsive và chọn Fixed...
 3. PVS

  Addon 2x Ad below post - Quảng cáo dưới bài viết cho XenForo 2.2 1.5

  Ad below post - Quảng cáo dưới bài viết cho XenForo 2.2 1.5 Hiển thị quảng cáo bên dưới các bài viết đã chọn. Tạo code AdSense Code AdSense đầu tiên: Nhấp vào Ads Nhấp vào By ad unit Nhấp vào Display ads Đặt tên cho đơn vị quảng cáo của bạn: fixed 728x90 Nhấp vào Responsive và chọn Fixed...
 4. PVS

  Addon 2x Ad below post - Quảng cáo dưới bài viết cho XenForo 2.2 1.4

  Ad below post - Quảng cáo dưới bài viết cho XenForo 2.2 1.4 Hiển thị quảng cáo bên dưới các bài viết đã chọn. Thiết lập: Chỉnh sửa template andy_adbelowpost và cập nhật code AdSense bằng code của bạn. Đặt quyền của nhóm người dùng thích hợp thành Yes. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x Ad Below Post - Quảng cáo dưới bài viết cho XenForo 2.2

  Ad Below Post - Quảng cáo dưới bài viết cho XenForo 2.2 1.3 Hiển thị quảng cáo bên dưới các bài viết đã chọn. Quảng cáo bên dưới bài đầu tiên Trang Option Code template User group permissions Thiết lập: Chỉnh sửa template andy_adbelowpost và cập nhật code AdSense bằng code của bạn...
Top