add-on 2x

 1. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Advanced Forms - Biểu mẫu nâng cao cho XenForo 2 2.2.0 Beta 18

  [OzzModz] Advanced Forms - Biểu mẫu nâng cao cho XenForo 2 2.2.0 Beta 18 Advanced Forms có thể được sử dụng cho bất kỳ loại biểu mẫu (Form) nào bạn cần! Tính năng: Các dạng Form không giới hạn * Không giới hạn Form * Câu hỏi không giới hạn * Các Form khác nhau cho từng loại Form Các câu hỏi...
 2. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Advanced Forms - Biểu mẫu nâng cao cho XenForo 2 2.2.0 Beta 11

  [OzzModz] Advanced Forms - Biểu mẫu nâng cao cho XenForo 2 2.2.0 Beta 11 Advanced Forms có thể được sử dụng cho bất kỳ loại biểu mẫu (Form) nào bạn cần! Tính năng: Các dạng Form không giới hạn * Không giới hạn Form * Câu hỏi không giới hạn * Các Form khác nhau cho từng loại Form Các câu hỏi...
 3. PVS

  Addon 2x [MS] - Blog - Thêm Blog cho XenForo 2 1.1.1

  [MS] - Blog - Thêm Blog cho XenForo 2 1.1.1 Xin chào các bạn, như các bạn đã biết, Xenforo đã chia sẻ một khóa học (LINK), code họ đã chia sẻ và tác giả đã tạo một blog với sự hỗ trợ của admin panel trong tầm hiểu biết của tác giả và cung cấp miễn phí cho các bạn. Tác giả đang nghĩ đến việc...
 4. PVS

  Addon 2x [cXF] Google Translate Forum - Thêm Google dịch vào diễn đàn XenForo 2 1.0.0

  [cXF] Google Translate Forum - Thêm Google dịch vào diễn đàn XenForo 2 1.0.0 Thêm Google Dịch vào diễn đàn của bạn với một số tính năng bổ sung. Tính năng: thiết lập kiểu: ngang, dọc hoặc đơn giản các vị trí được xác định trước: phía trên hoặc bên dưới thông báo, bên dưới breadcrumbs dưới...
 5. PVS

  Addon 2x [BS] GitHub Dev Tools - Công cụ nhà phát triển GitHub XenForo 2 1.0.0

  [BS] GitHub Dev Tools - Công cụ nhà phát triển GitHub XenForo 2 1.0.0 Add-on này bổ sung các lệnh để tạo cấu trúc dự án thuận tiện trên GitHub. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục phát triển trong các thư mục tiêu chuẩn, vì add-on tự động tạo liên kết biểu tượng. Thông tin: xf-addon:github-init...
Top Bottom