Addon 2x [BS] GitHub Dev Tools - Công cụ nhà phát triển GitHub XenForo 2 1.0.0

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,639
Được Like
12,671
[BS] GitHub Dev Tools - Công cụ nhà phát triển GitHub XenForo 2 1.0.0

Add-on này bổ sung các lệnh để tạo cấu trúc dự án thuận tiện trên GitHub. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục phát triển trong các thư mục tiêu chuẩn, vì add-on tự động tạo liên kết biểu tượng.

Thông tin:
xf-addon:github-init {--gitinit} {--gitignore} ADDON_ID PROJECT_NAME - lệnh sẽ di chuyển tất cả các tệp liên quan đến add-on vào thư mục $FORUM_ROOT/github/$PROJECT_NAME/upload và tạo các liên kết tượng trưng cho các tệp đã chuyển.

Tùy chọn --gitinit thực thi lệnh "git init" trong thư mục $FORUM_ROOT/github/$PROJECT_NAME.
*Chỉ hoạt động nếu có sẵn chức năng shell_exec.

Tùy chọn --gitignore tạo tệp .gitignore trong thư mục $FORUM_ROOT/github/$PROJECT_NAME.

_releases
_data
hashes.json
/.idea/
.DS_Store
git.json
.phpstorm.meta.php
_metadata.json

xf-addon:github-return {--remove|-r} ADDON_ID PROJECT_NAME - trả về tất cả các tệp và thư mục đã chuyển vào thư mục của chúng và xóa các liên kết tượng trưng.

Tuỳ chọn --remove|-r xóa thư mục $FORUM_ROOT/github/$PROJECT_NAME.

Ví dụ về cấu trúc dự án: https://github.com/021-projects/XF2-ScheduledPosting

Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

  • BS-Github-1.0.0.zip
    14.5 KB · Lượt xem: 7

Top Bottom