xenforo 2 addons

 1. PVS

  Addon 2x Report Improvements - Cải tiến báo cáo cho XenForo 2 2.7.1

  Report Improvements - Cải tiến báo cáo cho XenForo 2 2.7.1 Bộ sưu tập các cải tiến cho hệ thống báo cáo của XF. Phrase đầy đủ. Trong khi cài đặt, tất cả các cảnh báo hiện tại sẽ được sao chép vào một bản ghi thay đổi cảnh báo theo dõi mới và kết hợp với các báo cáo. Quá trình này xảy ra như là...
 2. PVS

  Addon 2x [UH] XFRM Tags In Discussion - Thêm Tag XFRM trong thảo luận XenForo 2 2.2.1

  [UH] XFRM Tags In Discussion - Thêm Tag XFRM trong thảo luận XenForo 2 2.2.1 Add-on đơn giản này sẽ thêm các thẻ được tạo khi tài nguyên được đặt vào chủ đề thảo luận. Thêm một tùy chọn mới: AdminCP -->> Setup -->> Options -->> XenForo Resource Manager -->> Add resource tags in discussion...
 3. PVS

  Addon 2x Report Improvements - Cải tiến báo cáo cho XenForo 2 2.7.0

  Report Improvements - Cải tiến báo cáo cho XenForo 2 2.7.0 Bộ sưu tập các cải tiến cho hệ thống báo cáo của XF. Phrase đầy đủ. Trong khi cài đặt, tất cả các cảnh báo hiện tại sẽ được sao chép vào một bản ghi thay đổi cảnh báo theo dõi mới và kết hợp với các báo cáo. Quá trình này xảy ra như là...
 4. PVS

  Addon 2x [TB] Similar Threads with Pictures - Chủ đề tương tự với hình ảnh cho XenForo 2 1.2.0

  [TB] Similar Threads with Pictures - Chủ đề tương tự với hình ảnh cho XenForo 2 1.2.0 Add-on này sẽ hiển thị các chủ đề tương tự với hình ảnh ở cuối mỗi chủ đề. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 5. PVS

  Addon 2x [TG] Color Threads - Màu sắc chủ đề cho XenForo 2 1.0.1 Patch Level 5

  [TG] Color Threads - Màu sắc chủ đề cho XenForo 2 1.0.1 Patch Level 5 Add-on cho phép bạn chọn màu cho tiêu đề chủ đề. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 6. PVS

  Addon 2x [SVG] Forum Statistics Below Nodes - Thêm thống kê diễn đàn bên dưới Node cho XenForo 2 2.1.4

  [SVG] Forum Statistics Below Nodes - Thêm thống kê diễn đàn bên dưới Node cho XenForo 2 2.1.4 Thêm widget thống kê diễn đàn bên dưới node. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 7. PVS

  Addon 2x Personal Notepad - Notepad cá nhân cho XenForo 2 1.9.2

  Personal Notepad - Notepad cá nhân cho XenForo 2 1.9.2 Một add-on nhỏ đã được tùy chỉnh cho diễn đàn. Cài đặt add-on này như bình thường, thiết lập các quyền cần thiết và tận hưởng! Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 8. PVS

  Addon 2x WBB - Thread Password - Mật khẩu chủ đề cho XenForo 2 1.0.0

  WBB - Thread Password - Mật khẩu chủ đề cho XenForo 2 1.0.0 Cho phép bạn đặt mật khẩu cho các chủ đề. Cấp cho nhóm thành viên của bạn quyền đặt mật khẩu chủ đề. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 9. PVS

  Addon 2x [XTR] Hot Threads - Chủ đề nóng cho XenForo 2 1.0.0

  [XTR] Hot Threads - Chủ đề nóng cho XenForo 2 1.0.0 Addon đơn giản này hiển thị một biểu tượng ngọn lửa di chuyển trên danh sách chủ đề. Quản lý các chủ đề nóng của bạn với số lượng phản hồi của chủ đề. Bạn có thể kiểm soát các chủ đề nóng của mình bằng style properties. Chỉ cần chọn một...
 10. PVS

  Addon 2x [XFI] Categories - collapse & expand - Thu gọn & mở rộng category cho XenForo 2 2.1.0

  [XFI] Categories - collapse & expand - Thu gọn & mở rộng category cho XenForo 2 2.1.0 Việc bổ sung sẽ cho phép người dùng của bạn có thể thu gọn/mở rộng chuyên mục. Ngoài ra, có khả năng loại trừ một số chuyên mục nhất định. Tuy nhiên, điều này được thực hiện trong thiết lập style, trong đó...
 11. PVS

  Addon 2x Moderate new members - Kiểm duyệt thành viên mới cho XenForo 2 1.5

  Moderate new members - Kiểm duyệt thành viên mới cho XenForo 2 1.5 Kiểm duyệt các bài đăng của thành viên mới cho đến khi số lượng bài đăng tối thiểu được phê duyệt theo cách thủ công. Add-on này thực hiện chức năng tương tự như User group promotions, nhưng không yêu cầu tạo nhóm người dùng...
 12. PVS

  Addon 2x Article Management System (AMS) - Hệ thống quản lý bài viết XenForo 2 2.2.2

  Article Management System (AMS) - Hệ thống quản lý bài viết XenForo 2 2.2.2 AMS (Article Management System) là một hệ thống bài viết sử dụng cùng framework với plugin Showcase. AMS chứa nhiều chức năng Showcase và dĩ nhiên, có chip của riêng mình: Category lồng nhau Kiểm soát toàn quyền cho...
 13. PVS

  Addon 2x [Andrew] Moderator Panel - Bảng điều hành cho XenForo 2.2 1.1.2

  [Andrew] Moderator Panel - Bảng điều hành cho XenForo 2.2 1.1.2 Moderator Panel cung cấp cho người kiểm duyệt khả năng hiển thị nâng cao về hành vi của người dùng và các tính năng bổ sung của người kiểm duyệt. Ý nghĩ là bằng cách cung cấp khả năng hiển thị tốt hơn cho các cảnh báo, báo cáo, cấm...
 14. PVS

  Addon 2x Media Sites - Thêm BBcode các trang Media cho XenForo 2 2.6.14

  Media Sites - Thêm BBcode các trang Media cho XenForo 2 2.6.14 Add-on này sẽ: Thêm một bộ sưu tập được lựa chọn cẩn thận gồm các trang web truyền thông hữu ích nhất và được yêu cầu nhiều nhất. Danh sách các URL được hỗ trợ có thể được tìm thấy trên trang này. Cải thiện hiệu suất và hiệu quả...
 15. PVS

  Addon 2x Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm cho XenForo 2 2.6.6

  Word Count Search - Đếm từ tìm kiếm cho XenForo 2 2.6.6 Thêm khả năng thực hiện tìm kiếm từ - phạm vi, sắp xếp theo số từ trong tìm kiếm. Danh sách các diễn đàn có thể được sắp xếp và lọc theo số từ. Yêu cầu add-on Search Improvements (miễn phí). Làm việc với các loại nội dung sau: Bài viết...
 16. PVS

  Addon 2x Alert Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2 2.8.9

  Alert Improvements - Cải tiến cảnh báo cho XenForo 2 2.8.9 Một bộ sưu tập các cải tiến cho hệ thống cảnh báo của XenForo. Add-on này yêu cầu php 7.0.x hoặc mới hơn. Add-on này yêu cầu XF 2.1.x hoặc mới hơn. Không sử dụng sao chép dựa trên câu lệnh MySQL với add-on này Tính năng Đối với các...
 17. PVS

  Addon 2x [Liam W] (RIP) Member Self Delete - Tự xóa thành viên cho XenForo 2 2.0.2

  [Liam W] (RIP) Member Self Delete - Tự xóa thành viên cho XenForo 2 2.0.2 Add-on này cung cấp cho các thành viên của bạn khả năng xóa tài khoản của chính họ. Bạn có tùy chọn cài đặt 'cool down period', trong thời gian đó quyền truy cập vào trang bị hạn chế trong một thông báo rằng tài khoản...
 18. PVS

  Addon 2x [BS] Scheduled posting - Lên lịch bài viết cho XenForo 2 1.1.2

  [BS] Scheduled posting - Lên lịch bài viết cho XenForo 2 1.1.2 - Add-on hỗ trợ lên lịch đăng Chủ đề Bài viết Hồ sơ bài viết - Dễ dàng tạo trình xử lý của riêng bạn để đăng theo lịch trình (dành cho nhà phát triển) - Quyền Tạo bài viết theo lịch trình Xem bài viết theo lịch trình Chúc các...
 19. PVS

  Addon 2x My threads - Thêm chủ đề của tôi cho XenForo 2 1.0

  My threads - Thêm chủ đề của tôi cho XenForo 2 1.0 Hiển thị nhiều chủ đề hơn của người dùng dựa trên lựa chọn diễn đàn. Nút My threads Trang My threads Trang Option User group permissions Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng mythreads_ để bạn tiện theo dõi. Chúc các bạn thành...
 20. PVS

  Addon 2x [BS] Thread Rating - Xếp hạng chủ đề cho XenForo 2 1.0.0b

  [BS] Thread Rating - Xếp hạng chủ đề cho XenForo 2 1.0.0b Ngoài ra, nhận xét về các đánh giá có thể được thực hiện. Xếp hạng được hiển thị trong chủ đề trực tiếp trong tổng quan chủ đề và trong các diễn đàn, cũng có thể lọc theo xếp hạng. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top Bottom