xenforo 2 addons

 1. PVS

  Addon 2x Account upgrade purchase history - Lịch sử mua nâng cấp tài khoản XenForo 2 1.0

  Account upgrade purchase history - Lịch sử mua nâng cấp tài khoản XenForo 2 1.0 Cho phép thành viên xem lịch sử mua nâng cấp tài khoản của họ. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng accountupgradepurchasehistory_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x Approval queue email - Email hàng đợi phê duyệt XenForo 2 1.0

  Approval queue email - Email hàng đợi phê duyệt XenForo 2 1.0 Gửi email cho nhân viên về các mục nhập hàng đợi phê duyệt hiện có. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng approvalqueueemail_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. PVS

  Addon 2x [BS] Regex censor - Kiểm duyệt Regex cho XenForo 2 1.0.1

  [BS] Regex censor - Kiểm duyệt Regex cho XenForo 2 1.0.1 Tính năng: Regex Step regex Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x XenCentral Multisite System 2 - Hệ thống đa trang XenCentral cho XenForo 2 2.1.0 Release Candidate 2

  XenCentral Multisite System 2 - Hệ thống đa trang XenCentral cho XenForo 2 2.1.0 Release Candidate 2 XenCentral Multisite System 2 là một giải pháp multisite đầy đủ tính năng cho XenForo 2 cho phép tạo các cộng đồng hoàn toàn tùy chỉnh không giới hạn trên một bản cài đặt XenForo. Sản phẩm cho...
 5. PVS

  Addon 2x [UW] Smileys Bar - Thanh Smiley XenForo 2 2.2.1

  [UW] Smileys Bar - Thanh Smiley XenForo 2 2.2.1 Smileys Bar giúp trình soạn thảo văn bản cho phép truy cập nhanh hơn, dễ dàng hơn vào các biểu tượng mặt cười mà không che vùng văn bản. Không còn văn bản bị che khi cố gắng chèn một mặt cười! Smileys Bar đưa toàn bộ chức năng mặc định của...
 6. PVS

  Addon 2x Account upgrade receipt - Biên lai nâng cấp tài khoản XenForo 2 1.3

  Account upgrade receipt - Biên lai nâng cấp tài khoản XenForo 2 1.3 Tạo biên lai nâng cấp tài khoản. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng accountupgradereceipt_ để bạn tiện theo dõi. Thiết lập bước 1: Custom user fields Tạo trường người dùng tùy chỉnh: Field ID: company Title...
 7. PVS

  Addon 2x Referral Contests 2 - Hệ thống giới thiệu cho XenForo 2 2.2.9

  Referral Contests 2 - Hệ thống giới thiệu cho XenForo 2 2.2.9 Referral Contests cho phép bạn không chỉ tạo ra các cuộc thi giới thiệu cho các thành viên, mà bạn còn có thể thực hiện lời mời đến trang của mình. Referral contests là tùy chọn và các thành viên có thể sử dụng liên kết giới thiệu...
 8. PVS

  Addon 2x Code - Cải tiến trình soạn thảo Code XenForo 2 2.2.0

  Code - Cải tiến trình soạn thảo Code XenForo 2 2.2.0 Addon này làm cho code bbcode và trình soạn thảo code có nhiều chức năng hơn bằng cách thêm các nút sao chép, mở rộng, thu gọn, thanh chỉnh sửa, số dòng code và khả năng đánh dấu các dòng. Đây là một addon mã nguồn mở. Truy cập kho lưu trữ...
 9. PVS

  Addon 2x Remove Extra Copyright in Admin CP - Xóa bản quyền bổ sung trong Admin CP XenForo 2.2 1.0.0

  Remove Extra Copyright in Admin CP - Xóa bản quyền bổ sung trong Admin CP XenForo 2.2 1.0.0 Điều này có lẽ rất hạn chế sử dụng, nhiều người sẽ hiển thị thêm bản quyền .. Nó làm cho AdminCP trông lộn xộn một cách không cần thiết. Trước Sau Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 10. PVS

  Addon 2x Custom User Fields Permissions - Quyền tùy chỉnh các trường 2.6.0

  Custom User Fields Permissions - Quyền tùy chỉnh các trường 2.6.0 Add-on này cho phép bạn thiết lập quyền cho Custom User Fields: Input permission: chọn nhóm người dùng nào có thể truy cập và chỉnh sửa trường tùy chỉnh (hỗ trợ 3 địa điểm ban đầu) Output permission: chọn nhóm người dùng nào có...
 11. PVS

  Addon 2x [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.4.5

  [AL] Core Package - Gói lõi cho XenForo 2 1.4.5 Gói chứa các thư viện mà AddonsLab chia sẻ trong một số add-on. Tuy nhiên, cho đến nay, các tệp được bao gồm trong các gói của các add-on, tuy nhiên, việc có nhiều add-on để sử dụng cùng một tệp đôi khi có thể gây ra xung đột giữa chúng, nếu chúng...
 12. PVS

  Addon 2x [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 3

  [OzzModz] Badges - Huy hiệu cho XenForo 2.2 2.0.0 Patch Level 3 Thưởng cho người dùng của bạn bằng huy hiệu sưu tầm được và kiểm soát cách người dùng của bạn nhận được huy hiệu. Yêu cầu: XenForo 2.2.0+ Tính năng: Trao huy hiệu cho người dùng dựa trên các tiêu chí. Trao huy hiệu cho người...
 13. PVS

  Addon 2x Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 7.9

  Similar Threads - Chủ đề tương tự cho XenForo 2 7.9 Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo hoặc xem một chủ đề. Phần bổ sung chủ đề tương tự sẽ làm như sau: Hiển thị danh sách các chủ đề tương tự khi người dùng đang tạo một chủ đề mới. Hiển thị danh sách các chủ đề...
 14. PVS

  Addon 2x Resource feed export - Xuất nguồn cấp dữ liệu tài nguyên XenForo 2 1.1

  Resource feed export - Xuất nguồn cấp dữ liệu tài nguyên XenForo 2 1.1 Tạo rss.xml cho trình quản lý tài nguyên của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 15. PVS

  Addon 2x Feed export - Xuất nguồn cấp dữ liệu XenForo 2 1.4

  Feed export - Xuất nguồn cấp dữ liệu XenForo 2 1.4 Tạo rss.xml cho diễn đàn của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 16. PVS

  Addon 2x Ad below post - Quảng cáo dưới bài viết cho XenForo 2.2 1.4

  Ad below post - Quảng cáo dưới bài viết cho XenForo 2.2 1.4 Hiển thị quảng cáo bên dưới các bài viết đã chọn. Thiết lập: Chỉnh sửa template andy_adbelowpost và cập nhật code AdSense bằng code của bạn. Đặt quyền của nhóm người dùng thích hợp thành Yes. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 17. PVS

  Addon 2x Ignore list - Danh sách bỏ qua XenForo 2 1.1

  Ignore list - Danh sách bỏ qua XenForo 2 1.1 Hiển thị danh sách các thành viên đang bị bỏ qua. Tính năng: Tất cả phrase đều bắt đầu bằng ignorelist_ để thuận tiện cho bạn. Cách sử dụng: Thêm 'ignorelist' vào URL diễn đàn của bạn. Phải là quản trị viên để xem danh sách này. Chúc các bạn...
 18. PVS

  Addon 2x [tl] Post Reply - Trả lời bài viết cho XenForo 2 3.0.3

  [tl] Post Reply - Trả lời bài viết cho XenForo 2 3.0.3 Cho phép trả lời trong chủ đề ở nhiều cấp độ hơn. Add-on này sử dụng hệ thống đăng bài để bạn có thể có tất cả các quyền, tính năng trong hệ thống và khi gỡ cài đặt add-on này, dữ liệu của bạn vẫn ở đó. Các tính năng bổ sung: Ghi nhật ký...
 19. PVS

  Addon 2x [tl] Social Groups - Nhóm xã hội cho XenForo 2 3.1.0

  [tl] Social Groups - Nhóm xã hội cho XenForo 2 3.1.0 Add-on này có các tính năng tuyệt vời và giao diện người dùng thân thiện. Nó tương thích với hầu hết các phiên bản XenForo (2.0.x). Các tính năng chính: Khả năng tạo các danh mục không giới hạn và các danh mục lồng nhau cho các nhóm. Khả...
 20. PVS

  Addon 2x Approval Queue Spam Link Highlighting - Đánh dấu liên kết thư rác trong hàng đợi phê duyệt XenForo 2 1.0.0

  Approval Queue Spam Link Highlighting - Đánh dấu liên kết thư rác trong hàng đợi phê duyệt XenForo 2 1.0.0 Khi một chủ đề/bài viết/bất cứ thứ gì bị lọt vào bộ lọc cụm từ spam, nó cũng sẽ hiển thị danh sách các liên kết đã được đặt (vì chúng có thể bị ẩn dễ dàng, ví dụ: dấu phẩy hoặc dấu chấm)...
Top Bottom