vnxf.vn

 1. Addon 2x CLI Job Runner for XF 2.2 - Trình chạy công việc CLI cho XenForo 2.2

  CLI Job Runner for XF 2.2 - Trình chạy công việc CLI cho XenForo 2.2 2.0.0 Beta 2 Addon XenForo 2.2 này triển khai trình chạy công việc được kích hoạt CLI nâng cao để sử dụng với Unix cron để thay thế cho lệnh xf:run-jobs tích hợp được giới thiệu trong XF 2.2 Lệnh này được gọi là hg:run-jobs...
 2. Addon 2x [TC] Paygate: PayPal with Tax - Cổng thanh toán PayPal với thuế cho XenForo 2

  [TC] Paygate: PayPal with Tax - Cổng thanh toán PayPal với thuế cho XenForo 2 1.0.1 Add-on này cho phép bạn tạo một cổng thanh toán PayPal với khả năng đặt hoa hồng người dùng bổ sung khi thanh toán. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 3. Addon 2x [TC] Paygate: WebMoney - Cổng thanh toán WebMoney cho XenForo 2

  [TC] Paygate: WebMoney - Cổng thanh toán WebMoney cho XenForo 2 1.2.2 Add-on này cho phép bạn định cấu hình chấp nhận thanh toán trên diễn đàn của mình thông qua cổng thanh toán WebMoney Merchant Interface, thêm nó vào danh sách các thanh toán được hỗ trợ. Cài đặt và cấu hình Định cấu hình...
 4. Addon 2x [TC] Paygate: Free-Kassa - Cổng thanh toán Free-Kassa cho XenForo 2

  [TC] Paygate: Free-Kassa - Cổng thanh toán Free-Kassa cho XenForo 2 1.0.0ư Add-on [TC] Paygate: Free-Kassa cho phép nhận thanh toán qua trang Free-Kassa Thiết lập cửa hàng FreeKassa Mở cài đặt cửa hàng của bạn Chỉ định URL của cảnh báo ở định dạng...
 5. Addon 2x [TC] Paygate: DigiSeller (Oplata.info) - Cổng thanh toán DigiSeller cho XenForo 2

  [TC] Paygate: DigiSeller (Oplata.info) - Cổng thanh toán DigiSeller cho XenForo 2 1.0.4 Sửa đổi này cho phép bạn định cấu hình chấp nhận thanh toán trên diễn đàn của mình thông qua https://www.digiseller.ru/ Để kết nối hầu hết các hệ thống thanh toán, cần có chứng chỉ WebMoney cá nhân, nhưng...
 6. Tutorial 2x Sticky Votes - Ghim bình chọn cho XenForo 2.2

  Sticky Votes - Ghim bình chọn cho XenForo 2.2 Chỉ cần thêm đoạn code sau vào template Extra.less: @media (min-width: {{ property('responsiveMedium') + 1 }}px ) { .block { .message { .message-inner { .message-cell--vote {...
 7. Tutorial 2x ElasticSearch 7 on CentOS - Cài đặt ElasticSearch 7 trên CentOS

  ElasticSearch 7 on CentOS - Cài đặt ElasticSearch 7 trên CentOS Xenforo Enhanced Search phụ thuộc vào ElasticSearch 2.0+. Cài đặt và định cấu hình ElasticSearch để nó hoạt động với XF có thể là một thách thức đối với một số người, vì vậy mình đã tổng hợp một số hướng dẫn nhanh để cài đặt nó...
 8. Addon 2x [Editor] Multiple Drag'n'Drop - Kéo và thả nhiều phần cho XenForo 2

  [Editor] Multiple Drag'n'Drop - Kéo và thả nhiều phần cho XenForo 2 1.0.0 Alpha Hỗ trợ thử nghiệm kéo và thả của một số tệp cho XF 2.x đối với Froala Editor. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 9. Addon 2x [cv6] New Post Icon - Biểu tượng bài viết mới cho XenForo 2

  [cv6] New Post Icon - Biểu tượng bài viết mới cho XenForo 2 1.0.1 RC Hiển thị một biểu tượng ở phía trước của chủ đề với bài viết mới trong mỗi danh sách. Các cài đặt nằm trong phần Miscellaneous của Style Properties: Vì vậy, bạn có thể xác định các biểu tượng khác nhau cho mỗi style. Kết...
 10. Addon 2x Top Posters of the Month (TPM2) - Top người đăng của tháng cho XenForo 2

  Top Posters of the Month (TPM2) - Top người đăng của tháng cho XenForo 2 1.4.0 Plugin này hiển thị số lượng người dùng có thể lựa chọn với hầu hết các bài đăng trong tháng (tháng và năm có thể chọn) trên một trang riêng biệt. Mới: Hiện cũng có sẵn dưới dạng widget - với 3 Kiểu Hơn nữa, kết...
 11. Addon 2x Standard Library - Thư viện tiêu chuẩn cho XenForo 2

  Standard Library - Thư viện tiêu chuẩn cho XenForo 2 1.0.0 Tiện ích trợ giúp được thiết kế để dễ dàng phát triển add-on, không có bất kỳ thay đổi trực tiếp nào đối với người dùng. Đã tải lên trình quản lý tài nguyên để hỗ trợ theo dõi phụ thuộc và cho phép cập nhật mà không cập nhật mọi add-on...
 12. Styles 2x Style SMX-FREE #2 (Dark) cho XenForo 2

  Style SMX-FREE #2 (Dark) cho XenForo 2 1.0 Style này dành cho những người tìm kiếm sự hiện đại cho diễn đàn của họ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 13. Styles 2x Style SMX-FREE #1 (Light) cho XenForo 2

  Style SMX-FREE #1 (Light) cho XenForo 2 1.0 Style này dành cho những người tìm kiếm sự hiện đại cho diễn đàn của họ. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 14. Addon 2x View Staff Online - Xem Staff trực tuyến cho XenForo 2

  View Staff Online - Xem Staff trực tuyến cho XenForo 2 1.0.0b1 Thêm cài đặt quyền để kiểm soát ai có thể xem widget "Staff online". Staff online không phải là một widget riêng biệt - nó là một phần của widget "members_online". Bạn có thể tắt hiển thị Staff online trên toàn cầu thông qua...
 15. Addon 2x CashFree Payment Profile - Hồ sơ thanh toán CashFree cho XenForo 2

  CashFree Payment Profile - Hồ sơ thanh toán CashFree cho XenForo 2 1.0.0 Bộ công cụ thanh toán hoàn chỉnh cho ẤN ĐỘ, cách nhanh nhất và dễ nhất để thu thập các khoản thanh toán cho nâng cấp tài khoản được cung cấp qua hệ thống nâng cấp mặc định của xF. Addon này cho phép bạn chấp nhận thanh...
 16. Addon 2x Banner Advert Generator - Trình tạo banner quảng cáo cho XenForo 2

  Banner Advert Generator - Trình tạo banner quảng cáo cho XenForo 2 1.0.0 Đây là một công cụ dành cho các developer đang tạo kiểu cho các vị trí quảng cáo của họ. Công cụ này được truy cập thông qua chức năng template trong đó bạn chỉ định kích thước của quảng cáo và tùy chọn, id cho div và...
 17. Addon 2x [OzzModz] Remove Ability To Register And/Or Login Via Connected Accounts - Loại bỏ khả năng đăng ký và đăng nhập qua tài khoản được kết nối XenForo 2

  [OzzModz] Remove Ability To Register And/Or Login Via Connected Accounts - Loại bỏ khả năng đăng ký và đăng nhập qua tài khoản được kết nối XenForo 2 2.0.1 Addon đơn giản cho phép bạn chọn loại bỏ khả năng đăng nhập hoặc đăng ký thông qua các tài khoản được kết nối. Chúc các bạn thành công...
 18. Addon 2x [OzzModz] Hide Users IP In Public - Ẩn IP của người dùng cho XenForo 2

  [OzzModz] Hide Users IP In Public - Ẩn IP của người dùng cho XenForo 2 2.0.0 Addon đơn giản ẩn người dùng bạn xác định trong tùy chọn của addon. IP sẽ được ẩn ở front end và không ẩn trong ACP. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 19. Addon 2x [OzzModz] Remove Ignore - Loại bỏ bỏ qua cho XenForo 2

  [OzzModz] Remove Ignore - Loại bỏ bỏ qua cho XenForo 2 2.0.0 Loại bỏ chính xác chức năng bỏ qua. Người dùng sẽ không còn có thể bỏ qua nhau và bất kỳ bỏ qua hiện tại sẽ không còn hoạt động. Không có cài đặt nào cho addon, chỉ cần cài đặt là xong. Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 20. Addon 2x Sort menu - Sắp xếp menu cho XenForo 2

  Sort menu - Sắp xếp menu cho XenForo 2 1.0 Sắp xếp các menu khác nhau. Một số addon XF2 sẽ thêm một liên kết đến các menu khác nhau. Add-on này sẽ sắp xếp các liên kết này theo thứ tự bảng chữ cái. Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu với sortmenu_ để thuận tiện cho bạn. Chúc các bạn thành...
Top Bottom