nha phat trien

 1. PVS

  Addon 2x Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.0.1

  Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.0.1 Add-on này bổ sung thêm các công cụ dành cho nhà phát triển XenForo để giải quyết các tác vụ thông thường. Tùy chọn: Tổng quan: Bật/tắt gỡ lỗi Bật/tắt chế độ nhà phát triển Add-on mặc định Tạo add-on: Giá trị cho addon.json: Nhà...
 2. PVS

  Addon 2x Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.4.3

  Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.4.3 Add-on này cung cấp các cải tiến cho các nhà phát triển add-on. Tính năng Hiện thứ tự hiển thị Option group Options Permission groups Permission Kiểm tra template modification theo style cụ thể Hiển thị breadcrumb cho style...
 3. PVS

  Addon 2x Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.4.2

  Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.4.2 Add-on này cung cấp các cải tiến cho các nhà phát triển add-on. Tính năng Hiện thứ tự hiển thị Option group Options Permission groups Permission Kiểm tra template modification theo style cụ thể Hiển thị breadcrumb cho style...
 4. PVS

  Addon 2x Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.4.1

  Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.4.1 Add-on này cung cấp các cải tiến cho các nhà phát triển add-on. Tính năng Hiện thứ tự hiển thị Option group Options Permission groups Permission Kiểm tra template modification theo style cụ thể Hiển thị breadcrumb cho style...
 5. PVS

  Addon 2x Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.4.0

  Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.4.0 Add-on này cung cấp các cải tiến cho các nhà phát triển add-on. Tính năng Hiện thứ tự hiển thị Option group Options Permission groups Permission Kiểm tra template modification theo style cụ thể Hiển thị breadcrumb cho style...
 6. PVS

  Addon 2x Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.3.8

  Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.3.8 Add-on này cung cấp các cải tiến cho các nhà phát triển add-on. Tính năng Hiện thứ tự hiển thị Option group Options Permission groups Permission Kiểm tra template modification theo style cụ thể Hiển thị breadcrumb cho style...
 7. PVS

  Addon 2x Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.3.7

  Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.3.7 Add-on này cung cấp các cải tiến cho các nhà phát triển add-on. Tính năng Hiện thứ tự hiển thị Option group Options Permission groups Permission Kiểm tra template modification theo style cụ thể Hiển thị breadcrumb cho style...
 8. PVS

  Addon 2x Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.3.6

  Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.3.6 Add-on này cung cấp các cải tiến cho các nhà phát triển add-on. Tính năng Hiện thứ tự hiển thị Option group Options Permission groups Permission Kiểm tra template modification theo style cụ thể Hiển thị breadcrumb cho style...
 9. PVS

  Addon 2x [BS] GitHub Dev Tools - Công cụ nhà phát triển GitHub XenForo 2 1.1.0

  [BS] GitHub Dev Tools - Công cụ nhà phát triển GitHub XenForo 2 1.1.0 Add-on này bổ sung các lệnh để tạo cấu trúc dự án thuận tiện trên GitHub. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục phát triển trong các thư mục tiêu chuẩn, vì add-on tự động tạo liên kết biểu tượng. Thông tin: xf-addon:github-init...
 10. PVS

  Addon 2x [BS] GitHub Dev Tools - Công cụ nhà phát triển GitHub XenForo 2 1.0.0

  [BS] GitHub Dev Tools - Công cụ nhà phát triển GitHub XenForo 2 1.0.0 Add-on này bổ sung các lệnh để tạo cấu trúc dự án thuận tiện trên GitHub. Tuy nhiên, bạn có thể tiếp tục phát triển trong các thư mục tiêu chuẩn, vì add-on tự động tạo liên kết biểu tượng. Thông tin: xf-addon:github-init...
 11. PVS

  Addon 2x Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.3.5

  Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.3.5 Add-on này cung cấp các cải tiến cho các nhà phát triển add-on. Tính năng Hiện thứ tự hiển thị Option group Options Permission groups Permission Kiểm tra template modification theo style cụ thể Hiển thị breadcrumb cho style...
 12. PVS

  Addon 2x Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2

  Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.3.3 Tính năng: Hiển thị thứ tự bên cạnh option group trong Setup > Options Hiển thị thứ tự bên cạnh permission interface title và permission Developer Options dưới trình đơn thả xuống cho mỗi add-on cho phép bạn chỉ định nội dung của tệp...
Top Bottom