Addon 2x Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.3.3

Tính năng:

 • Hiển thị thứ tự bên cạnh option group trong Setup > Options
 • Hiển thị thứ tự bên cạnh permission interface title và permission
 • Developer Options dưới trình đơn thả xuống cho mỗi add-on cho phép bạn chỉ định nội dung của tệp LICENSE, .gitignore và README.md
 • Khi chạy lệnh CLI xf-addon:build-release [addon_id] một thư mục mới được thêm vào thư mục bổ sung có tên "_repo" có thể được sử dụng cho VCS (Version Control System)
admincp_addon_dev_options.png admincp_addon_dev_options_dropdown.png admincp_option_group_list.png admincp_permissions.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • TickTackk-DeveloperTools-1.0.0.Alpha.zip
  51.4 KB · Lượt xem: 8
 • DeveloperToolsForXF2-1.0.0-alpha.2.zip
  77.1 KB · Lượt xem: 8
 • DeveloperToolsForXF2-1.0.0-alpha.3.zip
  77.2 KB · Lượt xem: 7
 • DeveloperToolsForXF2-1.0.0-alpha.5.zip
  148.3 KB · Lượt xem: 7
 • DeveloperToolsForXF2-1.0.0-alpha.6.zip
  118.5 KB · Lượt xem: 12
 • TickTackk-DeveloperTools-1.0.0.Beta.1.zip
  65.6 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-DeveloperTools-1.0.0.Beta.3.zip
  1.9 MB · Lượt xem: 9
 • TickTackk-DeveloperTools-1.0.0.Beta.4.zip
  5.2 MB · Lượt xem: 11
 • TickTackk-DeveloperTools-1.0.0.Beta.5.zip
  5.4 MB · Lượt xem: 10
 • TickTackk-DeveloperTools-1.0.0.zip
  5.4 MB · Lượt xem: 21
 • TickTackk-DeveloperTools-1.1.0.zip
  61.9 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-DeveloperTools-1.1.1.zip
  61.6 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-DeveloperTools-1.1.2.zip
  67.6 KB · Lượt xem: 9
 • TickTackk-DeveloperTools-1.1.3.zip
  67.7 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-DeveloperTools-1.2.0.Alpha.1.zip
  74.1 KB · Lượt xem: 6
 • TickTackk-DeveloperTools-1.2.0.Alpha.2.zip
  77 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-DeveloperTools-1.2.0.Alpha.3.zip
  208.2 KB · Lượt xem: 7
 • TickTackk-DeveloperTools-1.2.0.zip
  205.2 KB · Lượt xem: 14
 • TickTackk-DeveloperTools-1.2.1.zip
  205.4 KB · Lượt xem: 11
 • TickTackk-DeveloperTools-1.2.2.zip
  206.6 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-DeveloperTools-1.2.3.zip
  164.2 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-DeveloperTools-1.3.0.zip
  212.2 KB · Lượt xem: 7
 • TickTackk-DeveloperTools-1.3.1.zip
  213.1 KB · Lượt xem: 7
 • TickTackk-DeveloperTools-1.3.2.zip
  172.2 KB · Lượt xem: 12
 • TickTackk-DeveloperTools-1.3.3.zip
  173.7 KB · Lượt xem: 12

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 1.0.0 Alpha 2
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 1.0.0 Alpha 3
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 1.0.0 Alpha 5
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 1.0.0 Alpha 6
 

PVS

Generalissimo
Thành viên BQT
Update phiên bản 1.0.0 Beta 1 (Patch level 1)
 

Hướng dẫn sử dụng

XenForo 1 XenForo 2
Translate by PVS

Hỗ trợ trực tuyến

Support Quảng cáo
Mr. San (PVS)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn (Blue)

Skype chat, instant message

Mr. Tuấn
0988 488 096
Mr. Trọng
0906 081 284
kinhdoanh@vnxf.vn

Nhà Tài Trợ

Mút Xốp Không Gian
pallet Thịnh Phát
Điện Lạnh Thịnh Phát
Top