Addon 2x Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Developer Tools - Công cụ nhà phát triển cho XenForo 2 1.3.3

Tính năng:

 • Hiển thị thứ tự bên cạnh option group trong Setup > Options
 • Hiển thị thứ tự bên cạnh permission interface title và permission
 • Developer Options dưới trình đơn thả xuống cho mỗi add-on cho phép bạn chỉ định nội dung của tệp LICENSE, .gitignore và README.md
 • Khi chạy lệnh CLI xf-addon:build-release [addon_id] một thư mục mới được thêm vào thư mục bổ sung có tên "_repo" có thể được sử dụng cho VCS (Version Control System)
admincp_addon_dev_options.png admincp_addon_dev_options_dropdown.png admincp_option_group_list.png admincp_permissions.png
Chúc các bạn thành công.


Nguồn: xenforo.com​
 

Đính kèm

 • TickTackk-DeveloperTools-1.0.0.Alpha.zip
  51.4 KB · Lượt xem: 8
 • DeveloperToolsForXF2-1.0.0-alpha.2.zip
  77.1 KB · Lượt xem: 8
 • DeveloperToolsForXF2-1.0.0-alpha.3.zip
  77.2 KB · Lượt xem: 7
 • DeveloperToolsForXF2-1.0.0-alpha.5.zip
  148.3 KB · Lượt xem: 7
 • DeveloperToolsForXF2-1.0.0-alpha.6.zip
  118.5 KB · Lượt xem: 12
 • TickTackk-DeveloperTools-1.0.0.Beta.1.zip
  65.6 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-DeveloperTools-1.0.0.Beta.3.zip
  1.9 MB · Lượt xem: 9
 • TickTackk-DeveloperTools-1.0.0.Beta.4.zip
  5.2 MB · Lượt xem: 11
 • TickTackk-DeveloperTools-1.0.0.Beta.5.zip
  5.4 MB · Lượt xem: 10
 • TickTackk-DeveloperTools-1.0.0.zip
  5.4 MB · Lượt xem: 21
 • TickTackk-DeveloperTools-1.1.0.zip
  61.9 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-DeveloperTools-1.1.1.zip
  61.6 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-DeveloperTools-1.1.2.zip
  67.6 KB · Lượt xem: 9
 • TickTackk-DeveloperTools-1.1.3.zip
  67.7 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-DeveloperTools-1.2.0.Alpha.1.zip
  74.1 KB · Lượt xem: 6
 • TickTackk-DeveloperTools-1.2.0.Alpha.2.zip
  77 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-DeveloperTools-1.2.0.Alpha.3.zip
  208.2 KB · Lượt xem: 7
 • TickTackk-DeveloperTools-1.2.0.zip
  205.2 KB · Lượt xem: 14
 • TickTackk-DeveloperTools-1.2.1.zip
  205.4 KB · Lượt xem: 11
 • TickTackk-DeveloperTools-1.2.2.zip
  206.6 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-DeveloperTools-1.2.3.zip
  164.2 KB · Lượt xem: 8
 • TickTackk-DeveloperTools-1.3.0.zip
  212.2 KB · Lượt xem: 7
 • TickTackk-DeveloperTools-1.3.1.zip
  213.1 KB · Lượt xem: 7
 • TickTackk-DeveloperTools-1.3.2.zip
  172.2 KB · Lượt xem: 12
 • TickTackk-DeveloperTools-1.3.3.zip
  173.7 KB · Lượt xem: 13

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.0 Alpha 2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.0 Alpha 3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.0 Alpha 5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.0 Alpha 6
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.0 Beta 1 (Patch level 1)
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.0 Beta 3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.0 Beta 4
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.0 Beta 5
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.0.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.1.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.1.1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.1.2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.1.3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.2.0 Alpha 1
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.2.0 Alpha 2
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.2.0 Alpha 3
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.2.0
 

PVS

Super Moderator
Thành viên BQT
Tham gia
28/02/2015
Bài viết
16,629
Được Like
12,671
Update phiên bản 1.2.1
 

Top Bottom