admin

 1. PVS

  Addon 2x Admin Tools - Công cụ quản trị cho XenForo 2

  Admin Tools - Công cụ quản trị cho XenForo 2 1.0.0 Beta 2 Add-on này cung cấp một tập hợp các công cụ tiện dụng để giảm bớt cuộc sống của bạn như một quản trị viên diễn đàn. Tính năng: Hoàn toàn ẩn danh người dùng chỉ với một cú nhấn chuột: Thay tên người dùng bằng tên mới tự động tạo Thay...
 2. PVS

  Addon Change Admin File - Thay đổi tập tin Admin

  Change Admin File - Thay đổi tập tin Admin 0.0.1 Add-on nhỏ này đòi hỏi phải có thêm add-on CMF Core. Nếu bạn muốn thay đổi tên của tập tin admin.php thành tên khác như "youdonthaveaccesshere.php", chỉ cần sử dụng add-on này và đổi tên tập tin admin.php thành youdonthaveaccesshere.php trên...
 3. PVS

  Addon New Thread Email Admin - Email cho Admin khi có chủ đề mới

  New Thread Email Admin - Email cho Admin khi có chủ đề mới 1.2 Gửi một email thông báo cho admin hoặc các staff khác khi có một chủ đề mới. Trang Options Email Tính năng: Tất cả phrase bắt đầu với newthreademailadmin_ thuận tiện cho bạn. Cài đặt: Tải về newthreademailadmin_v1.2.zip và...
 4. PVS

  Other Hide Admin/Moderator IP Address - Ẩn địa chỉ IP của Admin/Moderator

  Hide Admin/Moderator IP Address - Ẩn địa chỉ IP của Admin/Moderator Đây là cách để che giấu địa chỉ IP của Admin/Moderator/Bất kỳ người dùng khác mà bạn chọn (miễn là bạn đã xác định ID người dùng cụ thể). Nó không phải là "ẩn", thực sự nó được ghi đè lên dữ liệu IP của họ trong cơ sở dữ liệu...
 5. PVS

  Addon Admin Content Protection - Bảo vệ nội dung cho quản trị viên

  Admin Content Protection - Bảo vệ nội dung cho quản trị viên 1.0.0 Mô tả: Với một số nhà quản lý, họ muốn ngay trong một diễn đàn phải được tự động. Họ không muốn chia sẻ "quyền lực" của mình cho bất cứ ai khác cũng như quyền của họ là "eroded". Với nhu cầu đó, chúng tôi giới thiệu cho bạn...
 6. PVS

  Addon Force Read Admin PC - Bắt buộc đọc thư từ Admin

  Force Read Admin PC - Bắt buộc đọc thư từ Admin 1.0.0 Mod này sẽ cho phép super admin buộc tất cả người dùng đọc pc của mình. Bất cứ khi nào một người dùng recives một máy tính từ super admin, họ sẽ được phép duyệt diễn đàn cho đến khi đã đọc nó. Bạn có thể loại trừ một nhóm từ sự hạn chế này...
Top Bottom