ajax hits counter

  1. PVS

    AJAX Hits Counter - Plugin đếm lượt view nội dung của khách truy cập bằng AJAX cho Wordpress

    AJAX Hits Counter - Plugin đếm lượt view nội dung của khách truy cập bằng AJAX cho Wordpress Hầu như các plugin hay những việc liên quan tới việc đếm lượt xem của bài viết đều không thể hoạt động nếu website đang sử dụng hình thức HTML Cache (nén nội dung của trang vào tập tin HTML vào ổ cứng...
Top Bottom