alternating

  1. PVS

    Addon 2x [OzzModz] Daily Doodle Alternating Logo - Doodle hàng ngày luân phiên Logo cho XenForo 2 2.0.5

    [OzzModz] Daily Doodle Alternating Logo - Doodle hàng ngày luân phiên Logo cho XenForo 2 2.0.5 Hầu hết mọi người đều biết rằng Google thay đổi logo của mình vào những ngày cụ thể để tôn vinh các ngày lễ, sinh nhật hoặc các sự kiện đáng chú ý khác. Họ gọi những logo tạm thời này là "Google...
Top Bottom