am thanh

 1. PVS

  Addon 2x [XenGenTr] Sesli Makale Okuyucu - Trình đọc bài báo âm thanh cho XenForo 2.2 1.0.0

  [XenGenTr] Sesli Makale Okuyucu - Trình đọc bài báo âm thanh cho XenForo 2.2 1.0.0 Với add-on, bạn có thể yêu cầu người dùng của mình đọc to một bài báo. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
 2. PVS

  Addon 2x Audio - Thêm Audio cho XenForo 2 1.2

  Audio - Thêm Audio cho XenForo 2 1.2 Thêm BB code media Audio. Tính năng: Sử dụng thẻ HTML <audio> . Phát các tệp MP3. Đơn giản, dán URL vào tin nhắn và trình phát âm thanh sẽ được nhúng. URL có thể là nội bộ hoặc bên ngoài. Cách sử dụng: Dán bất kỳ URL nào có phần mở rộng .MP3 vào tin...
 3. PVS

  Addon 2x ITD MP3 - Nhúng MP3 vào bài viết XenForo 2

  ITD MP3 - Nhúng MP3 vào bài viết XenForo 2 2.0.0 Nhúng âm thanh MP3 được lưu trữ từ xa vào trang của bạn với tùy chọn tải xuống. Ví dụ cách dùng: FILEPATH.MP3 Chúc các bạn thành công. Nguồn: xenforo.com
 4. PVS

  Addon 2x [SVG] Sound Notification - Âm thanh thông báo cho XenForo 2

  [SVG] Sound Notification - Âm thanh thông báo cho XenForo 2 2.0.7.1 Sound Notification là một plugin cho diễn đàn XenForo 2 sẽ thêm âm thanh thông báo về một tin nhắn và thông báo mới vào diễn đàn của bạn. Chúc các bạn thành công. Nguồn: Internet
Top