ampxf

 1. PVS

  Addon 2x AMPXF Uninstall Redirects - Chuyển hướng gỡ cài đặt AMPXF cho XenForo 2.2 1.0.0

  AMPXF Uninstall Redirects - Chuyển hướng gỡ cài đặt AMPXF cho XenForo 2.2 1.0.0 Nếu bạn đã gỡ cài đặt AMPXF và muốn làm cho chẳng hạn như googlebot nhận ra nó nhanh hơn, bạn có thể cài đặt add-on đơn giản này để chuyển hướng các trang AMP (?amp=1) trở lại trang chuẩn. Sau vài ngày/tuần, bạn...
 2. PVS

  Addon 2x AMPXF - AMP cho Xenforo 2 1.4.7 Beta 3

  AMPXF - AMP cho Xenforo 2 1.4.7 Beta 3 Tăng traffic di động diễn đàn của bạn với trang Accelerated Mobile AMP là gì? Các trang trên thiết bị di động được tăng tốc (AMP) tải ngay lập tức Công cụ tìm kiếm ưu tiên các trang này trong kết quả tìm kiếm AMP tăng trung bình 27,1% trong lưu lượng...
 3. PVS

  Addon 2x AMPXF - AMP cho Xenforo 2 1.4.3

  AMPXF - AMP cho Xenforo 2 1.4.3 Tăng traffic di động diễn đàn của bạn với trang Accelerated Mobile AMP là gì? Các trang trên thiết bị di động được tăng tốc (AMP) tải ngay lập tức Công cụ tìm kiếm ưu tiên các trang này trong kết quả tìm kiếm AMP tăng trung bình 27,1% trong lưu lượng truy cập...
 4. PVS

  Addon 2x AMPXF - AMP cho Xenforo 2 1.2.2

  AMPXF - AMP cho Xenforo 2 1.2.2 Tăng traffic di động diễn đàn của bạn với trang Accelerated Mobile AMP là gì? Các trang trên thiết bị di động được tăng tốc (AMP) tải ngay lập tức Công cụ tìm kiếm ưu tiên các trang này trong kết quả tìm kiếm AMP tăng trung bình 27,1% trong lưu lượng truy cập...
Top Bottom